Normöverensstämmelse & hållbar utveckling

Samhällets ökande intresse för hälso- och miljöfrågor - Strängare normer - Hur kan man säkerställa att produkterna överensstämmer med gällande normer längs hela leverantörskedjan? DS lösning för överensstämmelse och hållbar utveckling har specialfunktioner för att samla in, integrera, analysera och rapportera produktöverensstämmelsen genom hela produktutvecklingscykeln.

Hantera materialsammansättning och normöverensstämmelse

Allteftersom miljö- och hälsoproblem fortsätter att växa i samhället, förväntas det statliga trycket på tillverkningsföretag att öka vad gäller antagandet av "Ekokonstruktion". Ekokonstruktion innebär att man integrerar miljökrav i produktutveckling, underhåll och avveckling. Detta gäller särskilt för företag som måste möta kraven från RoHS (Restriction of the use of Certain Hazardous Substances) och WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) för normer i Europa, liksom liknande initiativ i Asien och Nordamerika. 

Som en del av Dassault Systèmes omfattande V6-lösning inom produktlivscykelhantering, gör lösningen Regulatory Compliance det möjligt för företag inom högteknologi och elektronik att att implementera funktioner baserade på konceptet “Design for Compliance” som en väsentlig del av produktutvecklingsprocessen. Med vår lösning, kan era produktutvecklare kontrollera materialinnehållsinformation på ett tidigt stadium och genom hela produktutvecklingscykeln. Med lösningen Regulatory Compliance, kan man hantera tillverkning och inköp av komponenter utan avbrott i produktionschemat eftersom företagen lätt kan utvärdera deras överensstämmelse gentemot RoHS, WEEE, och andra certifieringar i de geografiska zoner där de är verksamma. Dessutom kan den här V6-baserade lösningen lätt utökas för att hantera speciella krav om överensstämmelse för att svara mot nya och ändrade normer.

Lösningen Normöverensstämmelse & hållbar utveckling omfattar:

  • Materialdeklaration
  • Utvärdering av materialöverensstämmelser
  • Hantering av RoHS-överensstämmelser
  • Hantering av WEEE-överensstämmelser
  • Hantering av FDA-överensstämmelser
  • Överensstämmelse för återanvändning av innehållet i energianvändande produkter (EuP)

Stödprodukter: ENOVIA Materials Compliance Central, ENOVIA Materials Compliance Supplier Portal, ENOVIA Engineering Central, ENOVIA X-BOM Materials Compliance, ENOVIA Live Collaboration

Genom att ha tillgång till information på ett tidigt stadium i förproduktionen, kan de medverkande bidra med sin kunskap till produktutvecklingen. Detta innebär att man kan eliminera kostsamma omkonstruktioner och hjälpa till att anta den billigast möjliga lösningen medan man upprätthåller högsta kvalitetsnivå. ENOVIA gör detta möjligt.

Willi Geser Teknisk informationschef, 3M