l10n_parent = '5702' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '292' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' Snabbare leverantörssamarbete

Snabbare leverantörssamarbete

Effektiv integrering av värdekedjan

High Tech-innovatörer måste lyckas uppnå hög produktionstakt och stordriftsfördelar. Därför behöver de förstärka sin platsoberoende tillverkning med effektiva mekanismer för utbyte av konstruktionsdata. Samtidigt måste de hålla företagets immateriella egendom skyddas.

Med Snabbare leverantörsamarbete möjliggörs felfritt onlineutbyte av strukturerade data genom hela värdekedjan genom att områden som utveckling, konstruktion, tillverkning och samarbetspartner kopplas samman. Det sparar tid eftersom flera konstruktionsuppgifter kan utföras samtidigt. 

Viktiga fördelar:

  • Underlätta för datautbyte med förbestämda behörigheter för data och åtkomst till onlineplattformen.
  • Undvik fel och omarbetningar genom att spåra all utbyteshistorik direkt på plattformen.
  • Spara tid genom att undvika att data dupliceras vid delning.
  • Gör det lättare att utföra flera konstruktionsuppgifter samtidigt genom att låta leverantörer granska utkast till konstruktioner online.