Perfekt leverans

Perfekt leverans

Optimera logistikverksamheten

Transport av produkter från A till B inom budget och i tid är en mycket komplex verksamhet: ett evigt bollande med olika depåer, fordon och kunder med unika begränsningar. Kravet på hög kundservice är dock detsamma i både goda och dåliga tider.

Öka verksamhetens effektivitet och utnyttjande av resurser, minska kostnaderna och få dina tjänster att sticka ut med enastående leveransprestanda genom att investera i Perfect Value Chain-lösningens programvara för logistikplanering, en riktig rekordhållare. Faktum är att Perfect Value Chain-lösningens programvara innehar 110 världsrekord för schemaläggning av flexibla produktionsceller.

Perfect Value Chain omfattar dessutom en vision om dagsleveranser. Strategin är att förutspå ordrar utifrån tidigare mönster och sedan optimera leveransen av de förväntade ordrarna. Reella ordrar ersätter sedan förväntade ordrar och kunderna får förslag på leveranstider och leveranskostnader. Den kontinuerliga optimeringen möjliggör styrning av efterfrågan och högre servicenivåer som utökas till rabatterade/kostnadsfria leveransincitament för kunder som beställer tidigt eller accepterar föreslagna leveransperioder.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Tjänster som sticker ut med enastående leveransprestanda.
  • Minskade kostnader för transport och logistik med optimerad leverans.
  • Insyn i logistiken utanför kontoret med mobil integrering.