Perfekt butikssamarbete

Precisionsåterförsäljning och produktivitet

Fast inredning, hyllor, butiksmaterial och kategoridimensioner kan variera mellan butiksgrupper och rentav mellan butiker inom samma grupp. Återförsäljare måste ofta justera strategin för hyllutrymme eller rekommendationerna efter lokala butiker. Den här aktiviteten är fokuserad på att justera det använda utrymmet för kategorin efter butikens storlek och format, samt anpassa hyllor och fast inredning efter det lokala sortimentet.

Med Perfect Shelf 3DEXPERIENCE från Dassault Systèmes kan du ”tänka globalt och verka lokalt” genom att använda regelstyrd automatisering för att effektivt skapa flera planogramscenarier som följer kundbeslutsträdet och leverera förväntade affärsprestanda. Eftersom det är enklare att skapa planogram som är anpassade efter grupper av butiker eller specifika butiker kan man få mer tid till andra aktiviteter för att bygga upp verksamheten.

Med investeringar i nya produkter, förpackningar och skyltar kan du använda Perfect Shelf för att utforma planogram för att optimera butiksöverensstämmelsen så att rätt produkter är på rätt plats i alla planogram och alla butiker.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • INBYGGD FLEXIBILITET som möjliggör centraliserade strategier och lokala möjligheter
  • SKAPA PLANOGRAMVARIANTER på några minuter
  • ANPASSNING EFTER LOKALA BEHOV för att tillåta avvikelser i använt utrymme, möbler, sortiment, kundbeslutsträd eller lokala butiksresultat
  • ANPASSNING AV FAST INREDNING efter butikens faktiska utbud
  • OPTIMERAD ÖVERENSSTÄMMELSE tack vare effektivt utformade planogram som kan anpassas till lokal nivå och säkerställa rätt produktplacering för alla tillfällen