l10n_parent = '656' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' Perfekt förpackningskoncept – Perfect Package – Förbrukningsvaror - detaljhandel

Perfekt förpackningskoncept

Minska utvecklingstiden för förpackningar från 6 veckor till 48 timmar

Utveckling av nya förpackningskoncept kräver att konstruktörer tar vagt definierade synpunkter från konsumenter och översätter dem till nya konstruktioner som gör att produkterna säljer bättre på butikshyllan. Tidigare skissade förpackningskonstruktörer och ingenjörer nya paketutformningar på papper. Konsumenterna var tvungna att föreställa sig hur dessa idéer skulle se ut i verkligheten och ingenjörer var därför tvungna att återskapa konstruktionen i 3D CAD-verktyg för att utveckla förpackningen.

Perfect Package gör det möjligt för konstruktörer att skissa sina idéer direkt i 3D genom att kombinera de intuitiva egenskaperna hos ritrörelser i 2D med mångsidigheten hos exakta, realistiska 3D-modeller. De flesta förpackningskonstruktörer väljer skisser som medium för att uttrycka sina idéer. Med Perfect Package blir 3D-skissandet lika intuitivt som att rita på papper. Kreativa behov tillgodoses samtidigt som känslomässiga spärrar mot att skapa direkt i 3D kan elimineras.

Det gör att konstruktörerna bättre kan visualisera och dela sina konstruktioner. Dessutom kan de lättare samarbeta med produktutvecklarna om att skapa den perfekta förpackningen utan att gå miste om viktiga delar av processen. Industridesigner och förpackningsutvecklare kan definiera fler konstruktionsalternativ och undersöka förpackningens genomförbarhet mycket tidigt i konstruktionsprocessen. Det gör att de kan välja ut de bästa kandidaterna baserat på återkoppling från kunder och tillverkningsbegränsningar.

Perfekt förpackningskoncept är också tillgängligt i molnet.

Creating in 3D and evaluating new packaging concepts faster!

Viktiga funktioner och fördelar

  • Förkorta designtiden för generering av flera koncept genom att skissa idéer i 3D lika snabbt som med papper och penna.
  • Få bättre feedback från konsumenter och team genom att konstruktörerna tydligt kan uttrycka sina idéer i 3D.
  • Effektivisera arbetet med att omsätta idéer till färdiga konstruktioner genom att använda gemensamma konstruktionsverktyg.
  • Intuitiva kontroller gör det enkelt för användare som inte är vana vid CAD.