Förpackade konsumtionsvaror och distribution

Bättre, snabbare och intelligentare innovation

Företag inom sektorn för förpackade konsumtionsvaror och distribution behöver uppnå en dubbel målsättning: säkra en organisk tillväxt och tillfredsställa konsumenterna, och detta i en period markerad av idel förändringar. Internationell expansion, tryck för att öka lönsamheten, intensiv konkurrens, välinformerade konsumenter och ständigt förändrade regelverk - alla dessa faktorer kräver att företagen arbetar med all information till hands och med mycket större effektivitet. Lanserar ni produkter som kommer att röna framgång? Samarbetar ni effektivt i ert mångfacetterade företag?

Dassault Systèmes håller på att tänka om innovationen i denna industri som utvecklas mycket snabbt genom att fokusera på den kompletta sociala upplevelsen från idé till konsument. Hur kan vi bättre ansluta till konsumenternas önskningar, till vad de behöver och vad de vill ha? Hur kan företagen skapa, testa, marknadsföra och leverera vinnande innovationer med korta tidsfrister för att skapa mervärde samtidigt som de tillfredsställer konsumenterna?

Undersök hur den sociala upplevelsen i 3D som stöds av vår plattform 3DEXPERENCE kan göra det möjligt för ert företag att skapa bättre, snabbare och intelligentare innovationer med konsumenten i blickfånget.

Konsumenterna köper upplevelser. Upplevelser är större än produkter och skapas alltid utifrån en enda fråga — vad värdesätter konsumenten mest? Dassault Systèmes upplevelsebaserade industriella lösning kommer att ändra sättet på vilket innovatörerna skapar tillsammans med konsumenterna.

Philippe Loeb Vice-VD, Konsumtionsvaror och distribution