Flyg- och försvarsindustrin

Höj era program till skyarna

Djärva framsteg är och förblir kännetecknet för  Flyg- och försvarsindustrin och deras föregångare.

Denna anda kommer nu att göra det möjligt för denna industri att anta nya utmaningar, bl.a. att garantera ett programs prestationer och dra till sig nästa generations experter för att fortsätta att erövra nya marknader liksom nya kunder, tack vare en utvecklingsbar, hållbar och lönsam metod som kan stimulera innovationen.

Dassault Systèmes som skapats utifrån behoven i denna industri, har bidragit till ultvecklingen av ett stort antal innovationer som har förvandlat sättet att arbeta för ingenjörer, konstruktörer och experter. Att utrusta dessa aktörer med de nödvändiga teknologierna för att definiera, kommunicera och samarbeta, samt förutse prestationerna av deras konstruktioner så att de kan optimeras även innan de byggs  är vår roll. Denna inriktning på prestationer har gjort det möjligt för industrin att anta utmaningar i det förflutna.

De framtida utmaningarna kräver en ny inriktning - en orkestrering av interaktionerna mellan dessa experter. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar som skräddarsytts för Flyg- och försvarsindustrin har brutit ned de existerande hindren mellan olika grupper, avdelningar, partner, leverantörer, kunder och själva företaget för att möjliggöra samarbete och för att kunna skapa innoverande och bättre produkter.

Michel Tellier interviewed by Aviation Week

Vi har varit partner med världens ledande företag inom Flyg- och försvarsindustrin under mer än 30 år för att utveckla produkter enligt exakta krav samtidigt som man integrerar komplexa teknologier och minskar risktagandet. Dassault Systèmes utökar det partnerskapet till morgondagens program med våra 3DEXPERIENCE-lösningar som gör det möjligt för företagen inom Flyg- och försvarsindustrin att driva program, balansera kapaciteten för att kunna öka tillväxten och förbättra erfarenheten de ger sina kunder.

Michel Tellier Vice President, Aerospace & Defense