License to Fly

Öka innovationen – sänk kostnaderna

Certifieringsinformation och -analyser

Håll dig informerad om branschinformation och aktuella ämnen

 

Certifieringsprocessen är en ständig utmaning i och med att ny teknik kommer ut och myndigheter runt om i världen utökar området genom att lägga till och uppdatera regler. Fram till idag har arbetet med att samla in och sprida relevant information till största del skett för hand med manuella sökningar i och manuellt underhåll av varje företags egna bibliotek. Om du ska lyckas genomföra en lyckad certifieringskampanj behöver du löpande insyn i uppdaterade regler och de rekommenderade metoder som står till buds.

Underlätta för tidiga beslut med hjälp av Certifieringsinformation som är en del av branschlösningen License to Fly. Lösningen underlättar för konsulter inom kvalitetsfrågor och luftfartsregler att samla och sprida information om de mest relevanta och senaste lagarna, reglerna, standarderna och rekommendationerna.

Genom att använda programmen i Certifieringsinformation3DEXPERIENCE-plattformen kan du:

  • identifiera alla specifika regler för ett givet land så att du lättare kan se till att ingenting förbises
  • upptäcka dold kunskap som kan minska potentiella risker genom hela programmet
  • genomdriva affärsbeslut med större tillförsikt med hjälp av realtidsanalyser kopplade till källdata

 

Viktiga funktioner och fördelar:

Fatta bättre beslut med förmåga att …

 

  • sammanföra relevant innehåll och relevanta data från tillförlitliga källor
  • analysera och gå ned på artikelnivå för ökad tydlighet
  • samarbeta och dra nytta av experternas samlade kunskaper med hjälp av smart taggning
  • skapa modeller för att tillämpa affärslogik, automatisera beslut och underlätta för företagsdisciplin
  • generera och sprida ad-hoc-rapporter till berörda mottagare automatiskt