Framtidens fabrik – idag

 

Hur kan ert företag uppnå flexibilitet i produktionen och samtidigt minska avfallet med 25 %?

Kontakta oss

Förbättra tillverkningsflexibiliteten med digital omvandling

Hur kan jag införa leanprinciper för att slippa omarbetningar och minska avfall?

Hur kan jag förbättra överblicken och kontrollen över produktion, konstruktion och genomförande?

Hur kan jag bli av med faktorer som försämrar produktionseffektiviteten och samtidigt öka kundlojaliteten?

Hur gör jag för att accelerera tillverkningsplaneringen och korta ned ledtiderna?

Hur använder jag konceptet med virtuella kopior för att skapa enhetlighet i verkstaden?

Hur kan jag höja kvaliteten på tillverkade varor och samtidigt minska kostnaderna?

 

Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan alla på företaget och utanför samarbeta för att vinna och tillhandahålla fler affärsmöjligheter

 

Skräddarsy er miljö efter era behov, lokalt, i molnet eller med någon av våra partner. På så sätt får ni den bästa lösningen som anpassas efter just ER storlek och era behov.

» Ta reda på hur 3DEXPERIENCE-plattformen gör det möjligt för våra kunder att skapa angenäma UPPLEVELSER för sina slutkunder eller konsumenter

Öka innovationstakten genom omvälvande teknik

Den nya teknikvågen har potential att sänka kostnaderna, förbättra effektiviteten och i slutänden ge konkurrensfördelar. Hur kan företag snabba på införandet av omvälvande teknik för att nå sin fulla potential?

För att fortsätta utvecklas på marknaden behöver tillverkarna:

 • Förbättra processerna inom försäljning och kundservice
 • Ha åtkomst till prestandadata i realtid på fabriksgolvet
 • Använda en formell, centraliserad och strategisk process för utvärdering och investeringsplanering
 • Omarbeta sina leverans- och produktionsnätverk

Ladda ned faktablad så får du veta hur företag använder omvälvande teknik för att höja effektiviteten och snabba på tillverkningen.

Optimera produktionstakten snabbare med bättre planering

Tillverkare av originaldelar och stora leverantörer inom flyg- och försvarsindustrin måste ofta hantera stora tillverkningsanläggningar och komplexa globala leveranskedjor för att hålla tuffa leveranstider. Enligt analytiker förekommer över 30 % av alla fel och allt avfall under produktionen, vilket gör det svårt att uppnå leveransmålen.


Ta reda på hur den industriella lösningen Ready for Rate accelererar tillverkningsplaneringen genom att förse medarbetare inom teknik och tillverkningsplanering med:

 • Digital kontinuitet mellan anläggningar
 • Realtidsåtkomst till rätt produkt
 • Information om produktkonstruktion för kortare utvecklingstid och bättre kvalitet
 • Samarbetsinriktad 3DEXPERIENCE-plattform för datadelning

Förbättra tillverkningens utförande och möt kundernas behov

Till följd av tillväxten inom kommersiell luftfart fokuserar tillverkare inom flygindustrin även fortsättningsvis på leantillverkningsmetoder som gör det enklare att nå optimal tillverkningshastighet snabbare.

Ta reda på hur den industriella lösningen Build to Operate erbjuder tillverkare av originaldelar och stora leverantörer inom flygindustrin möjligheten att implementera leanmetoder och uppfylla krav utan att inverka negativt på kvalitet och schema genom:

 • En heltäckande översikt över all tillverkningsverksamhet
 • Global driftsättning av processer med hjälp av virtuell ”uppspelning” och en analytisk miljö
 • Nyckeltal i realtid som ger omedelbar översikt på alla nivåer – produktivitet, anläggning, monteringsband, station, cell och individ

Messier-Bugatti-Dowty

Cirka 25 000 Messier-Bugatti-Dowty-utrustade flygplan gör över 40 000 landningar varje dag över hela världen. Messier-Bugatti-Dowtys engagemang, globala expertis och banbrytande teknik inom flygplansbromsar har gjort företaget världsledande inom landnings- och bromssystem.


Se videon och ta reda på hur Messier-Bugatti-Dowty införde Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE®-plattform för konstruktion, datahantering, simulering och analys, tillverkning och dokumentation för att förkorta utvecklingstiden och förbättra kvalitet och innovation.

» Läs fallstudien

MBDA

MBDA är världsledande inom missilsystem och är det första verkligt integrerade europeiska försvarsföretaget. De tillverkar över 3 000 missiler per år åt över 90 väpnade styrkor över hela världen. När det var dags för MBDA att antingen bygga om eller byta ut sina ERP-, MES- och PLM-system sökte man noga efter en integrerad lösning.

Läs fallstudien och ta reda på hur företaget lyckades förbättra prestanda väsentligt och spara pengar genom att integrera DELMIA-systemen för planering, konstruktion och tillverkning.

» Läs hela fallstudien

AIRBUS HELICOPTER

Airbus Helicopter är världens ledande tillverkare av civila och militära helikoptrar. Tillverkningsprocessen för helikoptrar består av ett antal moment, från bearbetning av grundläggande komponenter till slutmontering, som genomförs på olika specialiserade verkstäder av högkvalificerad personal.

Se videon och ta reda på hur Dassault Systèmes hjälper dem att behålla sin ledarposition på marknaden genom att snabbt leverera innovationer och upprätthålla höga teknikstandarder. DELMIA-systemet hanterar komplexa leveranskedjor och bidrar till mer effektiva processer genom delning av realtidsinformation och datadigitalisering.

» Se den fem minuter långa videon

Varför ska jag samarbeta med Dassault Systèmes?

Vi är ett teknikföretag inom flygindustrin som hjälper till att accelerera program från koncept till start med upp till 50 procent. Vi utvecklar lösningar för produktutveckling och tillverkning och support samt hela livscykeln.

Vi har nöjet att samarbeta med de flesta stora kunder inom flygindustrin. Faktum är att de flesta (om inte alla) flygplan som är i drift idag har utvecklats med vår programvara.

Oavsett om ert företag är ett väletablerad multinationellt OEM-företag, ett nystartat företag som Joby Aerospace eller någon av deras leverantörer har vi lösningarna, expertisen och erfarenheten som ni behöver för att lyckas.