Engineered to Fly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Projektspårning

Se till att projekten håller sig till specifikationerna, budgeten och tidsplanen

Små och medelstora flyg- och försvarsleverantörer har ett konstant behov av att minska resursanvändningen för att bevara konkurrenskraften. Projektspårning som ingår i lösningen Engineer to Fly ger företagen en gemensam plattform för produkthantering – från beställning till leverans.

Leverantörer får möjlighet att arbeta effektivare i projekt genom ett integrerat och kontrollerat arbetssätt, inklusive realtidsstatus för anbud och projekt, fullständigt skydd för data och andra immateriella rättigheter, samt fullständig spårbarhet för såväl reglerande instanser och tillverkare av originalutrustning (OEM) och kan därmed bättre fullgöra sina åtaganden och höja lönsamheten.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Använd en enda programdataversion i realtid för hela teamet
  • Kontrollera att projektet håller sig på banan genom att kontrollera nyckeltal och beräkningar i realtid
  • Spåra ändringar (av program, system, undersystem och komponenter) och säkerställ efterlevnad av specifikationer med full spårbarhet
  • Maximera återanvändningen av företagets immateriella rättigheter