Engineered to Fly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Kompositutveckling

Full kontroll över integrerade discipliner

Kompositutveckling ingår i lösningen Engineered to Fly och erbjuder stabil konstruktionsintegrering för olika discipliner och ger ett ökat förtroende för förmågan att öka produktionen utan att äventyra kvaliteten.

Kompositutveckling möjliggör en snabbare produktmognad tack vare digital kontinuitet i alla discipliner, inklusive konstruktion, analys, tillverkning och kvalitetskontroll. Med hjälp av en uppsättning integrerade tillämpningar som säkerställer att produktdefinitionen blir rätt från början kan ingenjörerna effektivare konstruera kompositkomponenter och sammanställningar och därmed uppnå mål snabbare. Med kompositutveckling minskas även osäkerhet genom att du får bättre möjlighet att hitta rätt balans mellan vikt, prestanda och tillverkningsbegränsningar.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Tidig integrering av tillverkningsspecifikationer i kompositkonstruktioner
  • Automatiserad generering av ritningar och arbetsinstruktioner för tillverkning
  • Digital kontinuitet på olika teknikområden – från komponentkonstruktion till verktygstillverkning
  • Säker återanvändning av immateriella rättigheter (till exempel materialegenskaper, konstruktion)
  • Spårbara specifikationer från konstruktion och konstruktionssimulering fram till tillverkningen