Aerospace Manufacturing

I flygplans- och försvarsbranschen (A&D) där många projekt blir dyrare än beräknat och försenade, är bra tillverkningsplanering och genomförande kritiskt för att hålla sig kvar i branschen. Tillverkningsplanering och genomförande innebär ett oändligt antal element som just måste samordnas och utföras för att lansera ett program i tid och på budget. Sammankopplade aktiviteter genom produktionsanläggningar och försörjningskedjan måste planeras noggrant för att uppnå den säkraste, snabbaste och mest optimala sekvensen.

Dassault Systèmes (3DS) lösning för Aerospace Manufacturing stödjer "Design-för-tillverkning"-metoden så att design- och tillverkningsprocesser kan optimeras samtidigt, så att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt. Från de tidiga stegen av produktutvecklingen kan tillverkningsplanering, resurshantering och produktion definieras i Dassault Systèmes PLM -system för att minska förekomsten av tillverkningsfördröjande problem som ofta uppstår när produkterna är redo att byggas. Omfattande verktyg för 3D-process och resursplanering tillhandahålls för tillverkande organisationer genom hela det utökade företaget för att skapa och optimera flexibla bygg-till-order-tillverkningsprocesser. Genom att simulera resurser som robotar, människor och tillverkningsprocesser, kan tillverkare i A&D-branschen utvärdera flera produktionssystem och processkonstruktioner innan de investerar i en enda prototyp. Denna metod främjar den smidiga metoden Design Anywhere/Build Anywhere (DABA), vilket medför att produktionen kan växlas enkelt mellan olika anläggningar för att optimera kapaciteten.

Eftersom förändringar är oundvikliga i den verkliga världen, kan denna lösning erbjuda funktioner för att snabbt bedöma olika alternativ för produktionen och föreslå "bygga-runt"-strategier för att snabbt och effektivt revidera planen. Dassault Systèmes' PLM -system behåller relationerna mellan design (“Som designat”), tillverkningsplanering (“Som planerat”), och produktion (“Som byggt”) information. Detta hjälper flygplanstillverkare spåra sena förändringar, identifiera delar som kan påverkas av förändringar i konstruktionen och studera effekterna av förändringar i produktionen för att optimera genomströmningen och behålla en god kvalitet.

Dassault Systèmes' PLM -system, med integrerad konstruktion och tillverkning, ger flygplanstillverkare den information de behöver för att förutsäga kostnaderna för ändringar i kronor och tid. Tillverkningssekvenser kan flyttas oberoende av konstruktionsstrukturen, vilket ger fullständig flexibilitet för enskilda anläggningar att utnyttja anpassade metoder. Vid slutförandet av tillverkningsplanering, överförs detaljerade arbetsinstruktioner till personalen genom MES (Manufacturing Execution System) i form av lättbegripliga instruktioner som inkluderar 3D-monteringssekvenser som bidrar till att minimera fel.

Aerospace Manufacturing Solution inkluderar:

  • Tillverkningsplanering och analys
  • Tillverkningsresurser och logistik
  • Produktionsdriftshantering, inklusive integration med Intercim

Vi valde CATIA och DELMIA för deras digitala 3D-modelleringsteknik inom design, process och tillverkning eftersom Dassault Systèmes har flygplansanpassade tillämpningar som är de-facto-standarden inom flygindustrin.

Song Chengzhi Director,Deputy General Manager och Chief Designer, Chengdu Aircraft Industrial