Programhantering för flygindustrin

Ett framgångsrikt utförande av ett Flyg- och försvarsprogram innebär hantering av stora mängder information för att effektivt kunna möta alla kontraktuella krav. En dålig översikt av programmets utveckling i det förlängda företaget gör att man spenderar mycket tid på att söka information om detta istället för att skapa mervärde. I och med leverantörernas ökade roll i programmet, krävs en lösning för att integrera alla kritiska data i en konsekvent helhet så att komplexa produkter med högre beroende av leverantörer kan levereras snabbare. Att ha möjlighet att spåra, samordna och dela denna kritiska programinformation och dessa processer inom företaget är avgörande för att förbättra företagets prestation i förhållande till kontraktet.

Dassault Systèmes (3DS) lösning för Aerospace Program Management tillhandahåller en samverkande miljö för produktutvecklare för att de skall få åtkomst till en och samma databas. PLM-systemet har en central datakatalog för att stödja nyckelfunktioner på områden som kontraktshantering, programplanering och kontroll (PP&C), konfigurationshantering, ändringshnatering, samt risk- och resurshantering. I hjärtat av lösningen finns ett kraftfullt och flexibelt konfigurationshanteringssystem med översiktsfunktion i 3D som kan visa och spåra alla konfigurationsändringar på begäran genom programmets hela livscykel. Programhanterare kan nu definiera och tilldela programleverabler som till exempel Contract line-items (CLINs) och work breakdown structure elements (WBSE) med tillförlitlig och uppdaterad information till alla inblandade när som helst.

Dassault Systèmes öppna arkitektur, kataloger över indexerade delar och affärsprocesser som är färdiga att använda, gör det möjligt att eliminera alla operationella ineffektiviteter relaterade till  konfigurationshanteringen och gör det möjligt att få total insyn i alla programaktiviteter hos OEM-företagen och i leverantörsanläggningarna. Den här lösningen gör att programschema lätt kan anpassas till ändringar som kommer från kunder eller leverantörer så att den reviderade planen kan utföras så smidigt och effektivt som möjligt. Och som för varje produkt med en lång livscykel behövs ett system för att samla in och sprida uppdaterad information relaterad till pågående verksamhet. Lösningen Programhantering för flygindustrin stödjer en kontinuerlig förbättring och inför ett proaktivt, istället för ett reaktivt, underhåll av produkterna.

Programhanteringslösningen för flygindustrin omfattar:

  • Partnerhantering
  • Kontraktshantering
  • Kravhantering
  • Konfigurationshantering
  • Verkställande av projekt
  • Resurshantering

ENOVIA gör det lättare att hantera produktionens infrastruktur och hjälper oss att snabbare utveckla ett program.

Jong-hyun Choi Manager, Korea Aerospace Industries