Leverantörshantering för flygindustrin

Tiden då en enda tillverkare producerade ett helt flygplan är förbi. Nuförtiden engagerar sig företag i flyg- och försvarsindustrin i en affärsmodell av typ riskdelning, i vilken OEM-företagen innehar rollen av komponentmonterare, och där nyckelleverantörer blir partner som styr hela utvecklingen och tillverkningen av specifika komponenter. Legotillverkning av sådana komplexa produkter kräver en produktutvecklingsplattform som kan hantera komplexiteten av ett globalt utspritt ekosystem, där man engagerar medlemmar i värdekedjan från och med programstarten.

Dassault Systèmes (3DS) lösning för Aerospace Supplier Management har utformats för att täcka alla aspekter av hantering av industrins komplexa inköps- och leverantörssystem. Med den här lösningen kan ingenjörer och kvalitetsansvariga ge sina leverantörer åtkomst i realtid till relevant projektinformation, vilket gör dem delaktiga i samarbetet på ett tidigt stadium i såväl konstruktion, kvalitetshantering som leverantörsprocesser. Leverantörerna har tilldelats ansvar relaterat till specifika delar och uppsättningar, vilket gör det möjligt för flera leverantörer att samarbeta på samma uppsättning med olika visibilitet och åtkomsträttigheter. Kvalitetsplaner för delar kan tilldelas samtidigt, vilket säkerställer att leverantörerna följer standardiserade förbättrings- och planeringsmetoder liksom arbetsmetodik.

Leverantörernas prestationer följs upp med hjälp av utvärderingskort med statistik över nyckelindikatorer för prestationer för anläggningar, certifieringar och leverantörskapacitet. Som ett resultat av detta kan utvecklingsplanen göras tillsammans med leverantörerna för att maximera värdet av strategiska relationer. Detta gör det möjligt att fortsatt förbättra processerna och ansvarsöverföringarna mellan OEM-företag och viktiga intressenter i försörjningskedjan. Företagen kan minska driftskostnaderna och förbättra vinstmarginalerna genom att dra nytta av materiallistor och andra relaterade data för att utarbeta standardformulär för kostnadsförslag och svarsformulär för komplexa produkter och lagerhållna komponenter. Den här lösningen omfattar också tvärfunktionell komponenthantering, som gör det möjligt för ingenjörer och inköpare att arbeta utifrån ett enda komponenthanteringssystem. Ingenjörerna kan välja komponenter som är optimala för försörjningen medan inköparna får insyn i de tekniska kraven, vilket gör att de kan ta optimala beslut vad gäller materialförsörjningen. 

Dassault Systèmes lösning Aerospace Supplier Management hjälper företagen att samordna försörjning och produktutvecklingsprocesser genom förbättrad leverantörskommunikation, vilket resulterar i en förkortad anbudsperiod och större exakthet vad gäller anbuden. När den här lösningen används tillsammans med lösningen Aerospace Program Management, kan man också fastställa en lista över kontraktsdatakrav, leverantörsdata och andra icke kontraktuella datakrav som anbudsuppgifter, samt länka aktuella dokument för tilldelning och framtida utföranden.

Lösningen för Leverantörshantering för flygindustrin omfattar:

  • Kompetitiva inköp
  • Leverantörskvalifikationer
  • Inköp för konstruktion
  • Villkor för leveranser
  • Anskaffning

Dassault Systèmes PLM-system hjälper oss att sprida informationen genom hela värdeströmmen, vilket möjliggör en högre grad av samverkande vilket gör att vi snabbare kan lansera produkter på marknaden.

François Caza VP and Chief Engineer Bombardier Aerospace