Aerospace Quality Management

Kvaliteten på produkter och affärsprocesser är tätt sammanflätade, där båda förlitar sig på upprepbarhet som det primära sättet att uppnå de önskade kvalitetsmålen. Förbättrad kvalitet kräver mätning av aktuella prestanda, granskning av processens efterlevnad, analys av data och överenskommelse om ändringar i nuvarande arbetssätt. Dassault Systèmes Product Lifecycle Management-system (PLM) är byggt med en kontinuerlig processförbättringsfilosofi i åtanke och tillhandahåller verktyg för att stödja alla dessa aktiviteter. Här är några av fördelarna med Dassault Systèmes (3DS) lösning för kvalitetshantering i rymd- och flygindustrin:

Affärsprocessrepeterbarhet
Medan själva uppfinnandet är allt annat än repeterbart, ska de affärsprocesser som flyg- och försvarsindustrins (A&D) program använder för att understödja uppfinningar och omvandla dem till säljbara produkter vara repeterbara. Genom bredden av affärsprocesstäckning samt samverkan mellan processer och den omfattande återanvändningen av data, gör Dassault Systèmes PLM-lösningar att A&D-program kan uppnå mycket högre nivåer av repeterbarhet. Detta börjar med delning av data tvärs över disciplingränser, särskilt i samarbetsaktiviteter som kräver formell konsensus och godkännande. I samma miljö där kreativt arbete utförs, kan all dokumentation (känt som "styrmedia") som beskriver alla önskade procedurer som styr människor i deras beslutsfattande lagras.

Affärsprocessmått
När konsekventa processer finns på plats blir användbara prestandamätningar möjliga. I Dassault Systèmes PLM -system har alla implementerade processer inbyggda mätfunktioner. Aktivitetens prestanda kan mätas över tid för att hitta möjligheter till förbättringar. En typisk process relaterad till produktens kvalitet är flödet från problemets upptäckt (av fabriken eller kunden), genom problemanalys, till konstruktionsändring och vidare till genomförande i tillverkningen. För ett sådant flöde som berör många olika discipliner och IT-system, kan Dassault Systèmes lösning stödja alla aktiviteter i en enda miljö. Genom att förena data från andra system, t.ex. produktionsförslag och kundsupport, kan en tvärföretagsvy av produktkvaliteten och dess trendlinjer erhållas. Detta gör inte bara de grundläggande orsakerna till problemen mer synliga, men också lättare för hela organisationen att ta itu med.

Revisioner
Den vanligaste orsaken till "utanför tolerans"-resultat är underlåtenhet att följa etablerade processer. Detta gäller både på fabriken och på kontoret. Tillverkningsutförandesystem har vuxit fram för att hantera fabriksfallet. För A&D Program-kontoret och alla de integrerade produktgrupperna, kan Dassault Systèmes' PLM -system göra samma jobb. Även om systemet inte försöker begränsa den personliga kreativiteten och har många ställen för mänskliga beslut, spåras varje steg av de överenskomna samarbetsprocesserna med historikdata. Dessa data tillhandahåller bevis för en granskare eller en processförbättringsanalytiker på exakt vilka steg som uppstod i samarbetet. Detta gör det mycket enkelt att motivera eller upprätthålla certifieringar som CMMI (Capability Maturity Model Integration). Och för att övertyga en inhyrd granskare om att alla korrekta åtgärder vidtagits under genomförandet av ett avtal.

Analys
En trovärdig analys förutsätter tillförlitliga data. Genom att koppla samman data och leveransobjekt från beroende processer, kan Dassault Systèmes PLM -system tillhandahålla den nivå av spårbarhet som möjliggör en djupare förståelse av orsak och verkan. Dessa data kan sträcka sig hela vägen från inledande avtal och deras krav på de fysiska produktenheter som levereras till kunder. Och eftersom datakopiering är en av de stora källorna till fel, möjliggör lösningens datakapacitet att många data utanför PLM -system kan visas i realtid som om de ingick i PLM.

Processförbättring
När ett problem har identifierats och orsaken analyserats, måste en lösning tas fram för att förbättra situationen. Beroende på orsaken, kan lösningen vara en ändring av produktens konstruktion, en verktygsförändring eller processändring. För detta tillhandahållas relevanta ändringsprocedurer för produkter och processer. För orsaker som hänför sig till verksamheten, tillhandahåller en rad funktioner – från enkel problemspårning och adhoc-godkännanden till formella fullskaliga processförbättringsprojekt – olika grader av finess och komplexitet som passar för en mängd olika situationer. Framförallt förbättras själva procedurerna och verktygen för förbättring direkt i samma system som de processer och data som förbättras, vilket ger hela gemenskapen insyn och möjlighet att bidra.

Aerospace Quality Management Solution inkluderar:

  • Hantering av icke-överensstämmelse
  • Kvalitetstrendanalys
  • Processförbättring
  • Fysisk inspektion

Vi vill utveckla våra PLM-processer och metodik för att förbättra samarbete och dataåteranvändning till att stödja Goodrichs Lean Product Development-initiativ.

Michael Collier Design Technologies, Staff Engineer, Goodrich Aerostructures