Finans- och affärstjänster

Finansiella tjänster inriktade på framtiden

Att revolutionera hela värdekedjan i företaget genom att ändra sättet på vilket ni hanterar kunder, produkter och data med hjälp av insyn i realtid och livscykelhantering, är avgörande för långsiktig tillväxt.

Att ändra kundernas attityd samtidigt som man inrättar nya regelverk, utsätter drifts- och hanteringsprocesserna inom finansiella tjänster för hårt tryck. Detta tryck, kombinerat med förlegade system och ett stort antal manuella processer gör det svårt att kontrollera kostnader, bygga upp en närmare relation med kunderna och i slutändan få företaget att växa.

Finansiella institutioner måste innovera kontinuerligt

Att samla ihop interna och externa data på ett intelligent sätt för att verkligen förstå sina kunder och marknader är avgörande för att kunna ta bra beslut. Kombinerat med dematerialisering av manuella processer, kan finansiella organisationer samarbeta med större insyn, stärka kundernas lojalitet och öka produktiviteten liksom vinsten på ett betydande sätt.

Dassault Systèmes skräddarsydda lösningar som stöds av plattformen 3DEXPERIENCE dedikerade för banker, finansiella marknader och försäkringsbolag hjälper företagen inom denna sektor att basera deras verksamhet på produktinnovation, analytisk insyn och informationssystem om kunder.

Svallvågen av nya regler och ändrade ekonomiska förutsättningar är en utmaning för finansiella tjänster i alla delar av företaget, från nya produkter till konsistent och högkvalitativ kundservice. Dassault Systèmes tillhandahåller ett unikt perspektiv med verkliga och praktiska alternativ för att hjälpa finansiella isntitutioner att lösa dagens problem samtidigt som man bygger upp morgondagens tillväxt.

Kevin Pleiter Vice-VD, Direktör för Finansiella tjänster