Vindkraft

Om du kunde konstruera och tillverka dina vindkraftsprodukter via en enda samarbetsplattform som kopplar samman alla som är involverade i projektet, inom alla tekniska områden, skulle du då kunna utveckla dina produkter billigare och få ut dem på marknaden snabbare?

Anslut värdekedjan från vindturbiner till vindkraftparker

Från utveckling av vindturbiner till planering, drift och underhåll av vindkraftparker till övervakning av nätleveranser

 

Den ständigt växande efterfrågan på energi och det ökade intresset för förnybara resurser har gett upphov till tusentals vindkraftparkprojekt på land och till havs över hela världen. Oavsett om du tillverkar, arbetar med konstruktion, upphandling och byggande (EPC) eller äger eller driver vindturbiner har du nytta av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar.

  • Heltäckande lösning för kompositmaterial – konstruktion, simulering och tillverkning
  • Integrerad projekthantering och produktutveckling med variantkonfigurationer
  • Avancerad simulering av vindturbinkomponenter
  • Mekanisk konstruktion och dimensionering vid konstruktion av vindturbinsystem
  • Samarbetsfunktioner för projektledning av investeringsprojekt
  • Hantering av drift och översiktspaneler
  • Teknisk dokumentation
  • Virtuell utbildning för operatörer