Sustainable Wind Turbines

Snabbare marknadslansering med förbättrad driftsäkerhet och lägre kostnad

Hållbar upphandling

Hantera leverantörsnätverket på ett effektivt sätt

Vindturbinsutvecklare vill tillverka och montera komponenter så nära en vindkraftparksverksamhet som möjligt för att minimera logistikkostnader för transport av stora vindturbinskomponenter. Hur utvecklar du en sådan lokal tillverkningsexpertis?

Dassault Systèmes Sustainable Wind Turbines kan hjälpa dig att utnyttja leveranskedjans kapacitet för utveckling och montering av vindturbiner under hela produktlivscykeln och integrera dina leverantörer i produktutvecklingen. Med lösningen kan du aggregera och automatisera all upphandlingsinformation (t.ex. komponenter, materialförteckningar och relaterade uppgifter) på en enda filplats medan rekvisitioner förbereds, vilket gör att inköpare enkelt kan se och följa processen.

Du kan samla alla relevanta leverantörsegenskaper, som anläggningsuppgifter, certifieringar och leverantörsfunktioner med huvudposter och poängkort. Företagets leverantörer kan delta i rekvisitionsprocessen i samma miljö och till och med lämna in ECR-begäran (Engineering Change Request) samt samarbeta i ett tidigt skede och under hela produktlivscykeln.

Med vår 3DEXPERIENCE® -plattform kan konstruktions- och tillverkningsavdelningarna samarbeta effektivare med leverantörer, vilket resulterar i sänkta utvecklingskostnader och kortare ledtider.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Förbättra processtandardiseringen och effektivisera rekvisitionsprocessen
  • Förbättra samarbetet mellan ingenjörer, inköpare och strategiska leverantörer
  • Sänk driftskostnaderna, förkorta leverantörernas handläggningstid och förbättra anbudskvaliteten
  • Minimera kostnaderna och riskerna och förbättra kvaliteten i senare led genom att se över leverantörens ändringsbegäran tidigare i utvecklingsprocessen
  • Förbättra strategisk upphandling genom att göra information om leverantörskapacitet, -kvalitet och -prestanda lättillgänglig för inköpare