Sustainable Wind Turbines

Snabbare marknadslansering med förbättrad driftsäkerhet och lägre kostnad

Hållbar tillverkning

Bygg produkten rätt första gången

Tillverkare av vindturbiner vill finna lösningar som ökar produktionen snabbt och sänker kostnaderna med bibehållen hög kvalitet och effektivitet.

Med design-for-manufacturing-metoden i Dassault Systèmes Sustainable Wind Turbines kan du planera i en virtuell miljö, validera tillverkningsprocesser innan produktionsstart, identifiera och lösa problem när de dyker upp och tillverka produkter rätt första gången. I ett tidigt skede av produktutvecklingen kan digital produktion som omfattar planering, schemaläggning, sekvensering och programmering av resurser definieras för att skapa förbättrade processer och förhindra att problem och förseningar uppstår senare när produkterna är redo att byggas. Dessa verktyg kan hjälpa dig att optimera en flexibel och slank tillverkning.

Automatiserade produktionsmetoder, t.ex. användningen av robotar och CNC-maskiner, används ofta för att ge större flexibilitet, ökad kvalitet, mindre avfall och ökad standardisering samtidigt som personalens hälsa och säkerhet förbättras. Investeringar i sådana produktionssystem är dyra men kan motiveras med lägre kostnader och kortare tid för validering i en virtuell miljö.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Samtidig utveckling och tillverkningsprocessdefinition för validering av tillverkningsbarheten på ett tidigt stadium
  • Verifiering och validering av tillverkningsprocesser och produktionsprogram för lägsta möjliga produktionsproblem och kostnader
  • Dra fördel av och återanvänd företagets kunskap, standardprocesser och bästa arbetsmetoder
  • Minimera cykeltiden, öka genomströmningen i produktionsanläggningen och använd resurserna optimalt