Sustainable Product

Leverera hållbara produkt- och processinnovationer

Producenter av kemikalier, petrokemikalier och material behöver hållbara konkurrensfördelar om de ska kunna uppnå långvariga goda affärsresultat. Sådana fördelar uppnås till stor del av att snabbt och med förbättrade kostnadsstrukturer utveckla innovativa produkter som särskiljer sig på marknaden. Men det är svårt att uppnå kortare utvecklingscykler som ger kortare ledtider när laboratorierna för forskning och utveckling lider av att processer, personal och data hålls åtskilda. Dessutom ökas behovet av integrerade laboratorielösningar ytterligare av de tuffa kraven på efterlevnad och hållbarhet.  

Med Dassault Systèmes branschlösning Sustainable Product får material- och kemiforskare verktygen de behöver för att kunna höja innovationstakten genom att optimera resurser och processer i laboratoriet. Med Sustainable Product går det snabbare att utveckla nya kemikalier och material tack vare att laboratorieprocesserna optimeras och pappersbaserade processer kan slopas. Det ger lägre tidsåtgång, kostnader och risker genom att forskning och utveckling kopplas samman och minskar samtidigt säkerhets- och efterlevnadsrisker.

Genom att utveckla nya produkter, sammansättningar, material och processer med hjälp av datorsimuleringar – går det att undersöka möjliga kemikalier/material i förväg. Det gör att det går att minska antalet kostsamma och tidskrävande test, vilket kortar ned innovationscykeln betydligt. Med branschprocesslösningen Hållbar utveckling kan forskare i forskningsbaserade branscher optimera utvecklingen av nya kemikalier och material genom att modellera deras egenskaper och beteenden. Med branschprocesslösningen Hållbarhetslabb samkörs laboratorieprocesser, personal, resurser och data. Det ökar innovationstakten och ger förbättrat samarbete och bättre användning av kunskaperna från experiment.

Sustainable Product sköter den kollektiva informationen från alla inblandade genom hela värdekedjan. Med de här branschlösningarna införs hållbarheten i affärsprocesserna och hjälper till att på ett säkert sätt koppla och förenkla uppbrutna relationer mellan alla inblandade såväl inom och utom företaget. Det säkerställer att kunskap delas konsekvent när nya produkter utvecklas. Det har en stor effekt på innovationens effektivitet och produktivitet. 

Så här främjar Sustainable Product produkt- och processinnovationen:

  • Hela affärscykeln digitaliseras, vilket ökar effektiviteten och undanröjer pappersbaserade processer. Det ökar exaktheten och konsekvensen hos information som flödar genom leveranskedjan.
  • Kraftfulla funktioner för datorbaserad modellering, vilket gör att utvecklingsforskare kan identifiera de mest lönsamma och hållbara sammansättningarna innan laboratorietest genomförs.
  • Verktyg för att skapa unika, nya produkter, få större kontroll över resultat och högre nyttjande av immateriella egendomar, samtidigt som utvecklingscykler och ledtider förkortas. 
  • Använd hållbarhetsanpassad kemi och teknik till att få bättre kunskap om kemikalier och material som kan effektivisera materialinnovationen.