Safe Plant Decommissioning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Säker struktur

Integrerad validering av tillfälliga strukturer med simulering

Den digitala kopian av anläggningen säkerställer arbetarnas hälsa och säkerhet under demonteringen när tillfälliga strukturer skapas för vissa verksamheter, samtidigt som byggnaden demonteras under urdrifttagningen. Safe Plant Decommissioning ger tidsberoende konfigurationer för nedmontering och tillfälliga strukturer som 3D-data, som är förberedda för simulering av strukturens stabilitet och för att granska och validera en nedmontering utan kollapser, och där all strålning alltid innesluts. 

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Genomför strukturstudier i alla stadier av avvecklingsfasen och för alla konfigurationer av anläggningen, inklusive icke-linjära strukturstudier
  • Genomför studier av avvecklingen – i samband med säkerhetsschemat för underhåll ovan – för att ta med strukturell stabilitet i beräkningen
  • Konstruera tillfälliga förstärkningsstrukturer i en scenariostudie