Optimized Plant Construction

Projektledning och genomförande integrerat med kvalitetshanteringssystemet

Konstruktionsoptimering

Effektiviserade sändningar

 

Hur får du kontroll över leveransobjekten och över hanteringen av dem när dokumenten är många och finns i olika system som hindrar att information överförs eller delas? Hur snabbar du på valideringen av delmål när ett helt investeringsprojekt försenas på grund av tidskrävande granskningar som måste passera komplicerade arbetsflöden mellan flera geografiskt spridda intressenter? Hur producerar du aktuella dokument och undviker att konstruktionerna baseras på felaktig information som kan leda till fel och omarbetningar?

Genom att integrera konstruktionsleveransplaneringen i den globala tidsplaneringen för projektet kan branschlösningen Optimized Plant Construction tillhandahålla en enda korrekt version av informationen, arbetsflöden och förfaranden med elektroniska godkännanden, ansvarsskyldighet för hantering av problem och ändringar samt statusöversikter i realtid och på begäran. En investeringsprojektledare från ett EPC-företag eller från ägare/driftledningsavdelningar med EPC-funktion har nytta av branschlösningen Optimized Plant Construction vid hantering av lagring av konstruktionsleveransobjekt och för kontroll av leveranspunktlighet och godkännande av innehåll före publicering för efterföljande processer.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Öppenhet mellan projektets huvudaktörer
  • En enda korrekt version
  • Ansvarsskyldighet för beslut
  • Spårbarhet genom hela arbetsflödet och alla dokument