Integrated Plant Engineering

Hantera kraven på regelefterlevnad så att inledande förväntningar uppfylls

Integrerad konfiguration

Säkerställ integriteten för alla konstruktionsdata för alla som är inblandade i projektet

Integrated Plant Engineering baseras på 3DEXPERIENCE-plattformen och är en plattform för socialt samarbete och en strukturerad miljö där data lagras under anläggningens hela livscykel.

Funktioner för konfigurationshantering ger full kontroll över alla data och gör det enkelt att hitta rätt version av dokumenten samtidigt som informationsintegriteten bibehålls. Det här är speciellt viktigt när flera aktörer är inblandade och alla kontakter måste hanteras mycket noggrant.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Versionsinformation visar validitetsstatus med fullständig spårbarhet
  • Administrera anläggningstillgångar ur olika perspektiv (geografiskt, per system osv.)
  • Upprätthåll informationsintegriteten under ändringshantering
  • Konfigurerad information optimerar senare processer (upphandling, uppförande)