Väg- och vattenbyggnad

De traditionella metoderna inom väg- och vattenbyggnad uppvisar olika problem: de är tidskrävande, det finns ingen exakt uppskattning av jordvolymen och uppdateringscykeln är lång.

 

Dassault Systèmes (DS) lösning för Civil Engineering, som stöds av varumärket CATIA, kan hjälpa till att minska skadlig miljöpåverkan. Lösningen omfattar omedelbara ändringsmöjligheter och granskning av 3D-modellen, exakt uppskattning av arbetsbelastning och planering, liskom automatisk generering av 3D-dokumentation. Topografiska punkter kan importeras till CATIA för markmodellering, för att komplettera den virtuella prototypen av en anläggning eller fabrik med definitionen av den mark den ligger på. CATIA Digitized Shape Editor and Sculptor kan användas för att studera installationen av utrustningen, till exempel för att mäta volymen av jord som måsta fraktas bort. Det är viktigt att göra det på ett tidigt stadium för att minska konstruktionskostnaderna. 3D-modeller kan också användas för generering av 3D-dokumentation och 2D-ritningar. CATIA Digitize Shape Sculptor tillhandahåller dedikerade verktyg för att förbereda modellen för utkast, vilket omfattar möjligheten att skapa konturer som motsvarar höjdvaritationer.

Lösningen Väg- och vattenbyggnad omfattar:

  • Generering av 2D-ritningar
  • Omvänd konstruktion
  • Multi-CAD-hantering
  • 3D-dokumentation

Stödprodukter: CATIA  ENOVIA