Konstruktion av flödessystem

Dassault Systèmes (DS) lösning Fluid Systems Design tillför ett komplett komplement av traditionella konstruktionsfunktioner för rörsystem och värme-, ventilerings- och luftkonditioneringssystem. Systemdiagram tillför logiska processdefinitioner och täcker specifikationerna för rördragning för vatten-, värme-, ventilerings- och luftkonditioneringssystem. Programvaran gör det möjligt för användarna att definiera anslutningar över olika tekniska områden. Dessa anslutningar kan analyseras och spåras inom PLM-miljön, vilket underlättar spårning av konstruktionsändringar.

Med utgångspunkt från baskonstruktionen, där den allmänna planen fastställs, möjliggör lösningen återanvändning av zonplaneringsscheman. Ursprungligen utformat för organisationsplanen, används zonschemat på det här stadiet för att fastställa hur rör och slangar skall rullas, vilket förbättrar konstruktionsplaneringen genom att associera systemkomponenter och materiallistor med särskilda zoner i anläggningen.

Eftersom baskonstruktionen organiseras i en enda vy av zonmonteringarna, är inställningen högt automatiserad och utnyttjar den kunskap som definieras och lagras i specifikationskatalogerna. Dessutom hjälper de logiska diagrammen och konstruktionsreglerna placeringen av automatdelar och urvalet av katalogkomponenter. Detta gör det möjligt för konstruktörerna att spendera mer tid på optimal layout och återanvändning av tillämpningar som visat sig framgångsrika i tidigare projekt.

 Kritiska tillverkningsdata för rörböjning och flänsning samlas in under fasen för detaljerad konstruktion och utgör en förberedelse för konstruktionen. DS PLM-system kan också utgöra gränssnitt med isometriska standarddiagramtillämpningar, som till exempel ISOGEN från Alias. Alla processystem i anläggningen följer samma logiska uppdelningsstruktur som anläggningens strukturella zonplan. Detta innebär en fördel för användarna eftersom de slutliga konstruktionssekvenserna för anläggningen som tillämpas för zonen också tillämpas för processystemen. Mer detaljerade processer, som rörböjningssimulering, kan utföras för att kontrollera om en särskild spole kan tillverkas eller om justering krävs före tillverkningen av delen ifråga.

Lösningen Konstruktion av flödessystem för anläggningar omfattar:

  • Rördragnings- och instrumentationsdiagram
  • Diagram över vatten-, värme-, ventilerings- och luftkonditioneringssystem
  • 3D funktionell konstruktion
  • Detaljerad konstruktion för rörsystem
  • Tillverkning av rörsystem (utdrag ur ritningar över spolar)
  • Detaljerad konstruktion av vatten-, värme-, ventilerings- och luftkonditioneringssystem
  • Utdrag ur ritningar för tillverkning av vatten-, värme-, ventilerings- och luftkonditioneringssystem 
  • Konstruktion av upphängnings- och fastsättningssystem

Stödprodukter: CATIA SIMULIAENOVIA

CATIA:s modeller ger exakta längder, isometriska detaljer och tillverkningsdetaljer. Eftersom vi ger underleverantörerna detaljerade ritningar, minskar antalet fel. Vi har kunnat minska våra leverantörskostnader med upp till 30%.

Tom Porterfield Vice President of Operations, Farnham & Pfile