Digital hantering av anläggningstillgångar

Ett kraftverk, en offshoreplattform eller ett oljeraffinaderi är en stor och komplex enhet som består av dyra tillgångar som används under lång tid, och av system som skapats av flera olika tekniska discipliner. Tillgångarna omfattar mekanisk utrustning, rörledningar och instrument, elektriska anslutningar, stålkonstruktioner, väg- och vattensystem, processautomationssystem och mycket annat. Under anläggningens hela livstid behöver många medarbetare av olika anledningar tillgång till information om de här tillgångarna. När en tillgång ändras, underhålls, uppgraderas, byggs om eller ersätts ändras dess status och attribut. De här ändringarna måste framgå av tillgångens livscykelhistorik och vara tillgänglig digitalt online och i aktuell dokumentation. Om de ändringar som utförs under ett projekts livscykel och som påverkar tillgångarna inte framgår ordentlig av historiken uppstår förseningar när informationen om anläggningen lämnas över från projektets arbetsgrupper till ägarna/driftledarna. De kostnader som hör samman med förseningar vid överföring av anläggningsinformation från projektens arbetsgrupper till ägare/driftledare före driftsättning kan kosta ett företag miljontals dollar i förlorade intäkter.

Dassault Systèmes (DS) branschlösningar Integrated Plant Engineering och Efficient Plant Operation innehåller konfigurationshanteringsprocesser som ger alla behöriga medarbetare möjlighet att på ett säkert sätt digitalt hantera informationen om tillgångarna och de processer som styr den under hela dess livscykel. Dassault Systèmes PLM-system uppdaterar informationen som rör alla ändringar av tillgångarna dynamiskt och lagrar historiken över händelserna, inklusive samband och tillhörande processer. Drift- och underhållspersonal kan ta emot nya arbetsuppgifter; arbetsledare kan skriva in kommentarer eller markera arbeten som lämnas in för godkännande; arbetsgrupper kan samarbeta om uppgifter och aktiviteter. Det här är en gemensam plats för tillförlitlig och uppdaterad information om tillgångarna, inklusive de processer som styr den och som kan utforskas och visas grafiskt online.

 

Dassault Systèmes tillhandahåller tekniken som gör det möjligt att få kontroll över informationen, skära ner på tidskrävande administrativt arbete och arbeta effektivare i den mycket konkurrensutsatta energibranschen. Eftersom konstruktionsorienterade företag hanterar dokument, CAD-data och tekniska data som bara används under anläggningens konstruktionsfas tillhandahåller Dassault Systèmes ett system för hantering av de tillgångsdata som är relevanta under anläggningens hela livscykel och som också rör drift, underhåll och avveckling. Dessutom är Dassault Systèmes PLM-system öppet, skalbart och flexibelt så att det kan anpassas efter kundernas många olika behov.

Lösningen för digital hantering av anläggningstillgångar omfattar:

  • GBS/PBS geografisk och funktionell navigering i materialförteckningar
  • Automatiserat arbetsflöde och processhantering
  • Schemaläggning av underhåll och planering av driftstopp
  • Arbetsinstruktioner och dokumentation för drift
  • Problemhantering som möjliggör riskreducering
  • Inspektionsrapporter för utrustning och system
  • Utbyte av utrustning
  • Hantering av tekniska dokument och specifikationer

Stödprodukter: ENOVIA

Det är viktigt att följa anläggningens utveckling under lång tid, och ENOVIA är så flexibelt att systemet kan anpassas allteftersom anläggningens behov förändras under årens lopp.

Lars-Martin Arendal CAD-system/konstruktionstekniker, Preem Petroleum