Underhåll

När byggnadsfasen slutar, börjar den längsta fasen av byggnadens livscykel, dvs. drift och underhåll. Det finns regelbunden planering för rengöring, testning, inspektion och uppgradering av byggnadssystemen. Omgivningarna behöver också underhållas liksom olika typer av utrustning som värme- och kylsystem, vilket kräver utbyte av filter och planerat underhåll. Inställningen till den här typen av underhåll varierar från projekt till projekt. Till skillnad från fordons- och flygindustrin är  regelbundna inspektioner och reparationer ibland mindre stränga och ändå har man mycket att lära från driften vid storskalig tillverkning.

Dassault Systèmes tillhandahåller en uppsättning verktyg för planering av underhåll och service inom byggnadsindustrin. Lösningen omfattar ergonomisk modellering och simulering som när den inkluderas i planeringen kan hjälpa till att optimera arbetssekvenserna i fråga om säkerhet, tidsvinst och kostnader.

Stödprodukter: