Samarbete

I den enormt fragmenterade byggbranschen är det avgörande att projektteamen kan samarbeta effektivare. Det är emellertid sällan alla medlemmar i ett team någonsin arbetar på samma projekt igen. Det innebär att nya teammedlemmar måste lära sig om samarbetsverktyg och att kostnaden för programvara och utbildning måste tjänas in under varje projekt. Deras nästa projekt kan mycket väl utföras med en helt annan uppsättning verktyg. Vid sekelskiftet kom det enorma mängder extranet-produkter som var avsedda att ge verktyg för onlinesamarbete. Nu finns bara några av dem kvar på marknaden, men den programvara byggföretagen föredrar är inte nödvändigtvis den som arkitekter och ingenjörer väljer.

Det saknas fortfarande flera centrala delar för effektivt samarbete i byggbranschen. Ett: den primära datakällan för de flesta teammedlemmarna är byggnadsmodellen, och många teammedlemmar har olika program och olika versioner av den modellen. Interoperativ åtkomst till flera koordinerade modeller är ett behov som ännu inte uppfyllts. Två: leveranskedjan är fragmenterad och det är även dataintegreringen genom projektets livslängd. Tre: under byggprojekt skapas enorma datauppsättningar som saktar ned de flesta program på marknaden.

Dassault Systèmes (3DS) har erfarenhet av alla dessa områden. Som en av de större spelarna inom tillverknings-, energi- och varvsindustrin har DS vana av att arbeta med stora datauppsättningar som kan distribueras geografiskt. 3DS hanterar en stor mängd program och kan integrera data för ett projekts hela livslängd. Dessutom tillhandahåller 3DS också 3DSWYM-communityn Building in Life som har som syfte att sammanföra människor som behöver kunna dela innehåll och program och nätverka socialt. I vår lösning integreras också avancerad sökmotorteknik och indexering för att stödja byggföretagens och hela leveranskedjans behov. 3DS hjälper alla intressenter att samarbeta effektivare under byggnadskonstruktionen och byggprojektet, oavsett placering och arbetsområde, och täcker hela arbetskedjan från de minsta konstruktionsdetaljer till hela konstruktionssystem.

Stödprodukter:

Istället för att lägga timmar och dagar på att söka igenom olika databaser, kan vi [med ENOVIA] hitta informationen nästan omedelbart, fatta mer välgrundade beslut och direkt agera utifrån korrekt och aktuell information

Markus Pöllä Utvecklingschef på Skanska Finland