Konstruktionsoptimering

I konstruktionsoptimeringen ingår schemakonstruktion och konstruktionsutveckling. En konstruktör måste beakta konceptmodeller från planerare, ägarnas krav, regionala bestämmelser, anpassning för miljömässiga byggnader bland mycket annat. För konstruktionsutvecklingen krävs detaljerade våningsritningar som innefattar viktiga konstruktionssystem och allmänna detaljer. I den här processen integreras 3D-modeller från arkitekter, byggnadsingenjörer och mekanik-, el- och rörsystemsingenjörer i en enda modell så att det går att simulera hela konstruktions- och byggprocessen. I den ingår konfliktupptäckt, simulering av byggschemat och andra kritiska simuleringar.

Dassault Systèmes tillhandahåller ett komplett utbud av konstruktionsverktyg för konceptutveckling, detaljkonstruktion och byggprocesser. Utifrån vår erfarenhet och expertis inom tillverkning, energi och varvsindustrin tillhandahåller vi också en serie program för konstruktion och simulering av struktur-, el- och rör- och ledningssystem för byggbranschen.

Några av lösningens funktioner:

 

  • Geometri som skapats med beständiga relationer som kan uppdateras vid projektändringar med hjälp av flexibla parametrar och dimensioner.
  • Insyn i hela projektets status, inklusive i information från utvidgade team.
  • Möjlighet att göra korrekta och tillförlitliga beräkningar av kostnaderna.
  • Integrering av ekonomiska data, projektdata och geometridata i ett och samma system.
  • Uppdaterad koordinering och leverans av projektdata bidrar till färre fel, utelämnanden och omarbeten vid byggnationen och till lägre transaktionskostnader.
  • Integrering av hanteringen av dokumentations-, tillverknings- och byggaktiviteter.
  • Byggnadssimulering och geotekniska analyser.