Drömmen om en mer hållbar stad

Innovationer för framtidens städer

Med en stigande global befolkning kommer ett enormt antal människor att bo i städer som är decennier och sekler gamla och byggda för mycket färre invånare med helt andra behov. Det äventyrar miljön i och med att värdefulla resurser som land, vatten och energi förbrukas, och gör städerna svårare att hantera logistiskt.

Ett flertal olika fält är inblandade i arbetet med att lösa dessa utmaningar. Till sin hjälp har de en mängd digitala verktyg som gör att forskare och stadsplanerare kan se och undersöka den framtid vi skapar och dess effekter på invånarna och planeten i stort.

Det här arbetssättet kan leda till en helt ny syn på arkitektur som inte bara fokuserar på den slutliga byggnaden utan också på hur den påverkar planetens resurser.

Syftet med Dassault Systèmes projekt GEOVIA 3DEXPERIENCity är att skapa holistiska, virtuella modeller med vilka stadsplanerare kan undersöka och testa idéer digitalt och överväga de effekter urbaniseringen har såväl inom stadens osynliga gränser som på hela planeten och dess resurser. Klicka på resurserna för mer information.

Video: Innovationer för framtidens städer

Artikel: The Responsive City

 

Det är rusningstid i staden. Folk är på väg hem efter arbetsdagen. Förarlösa bilar kör förbi medan cyklister strömmar fram längs särskilda banor, separerade från motortrafik och oförutsägbara fotgängare. När kvällen faller över staden justeras inomhustemperatur och belysning av sensorer i hemmen och tv- och radioapparater och till och med badkar styrs med enkla gester.

Utomhus övervakas atmosfäriska föroreningar av sensorer, och varningar går ut till riskgrupper vid farliga nivåer. En dator för planering av stadens sophämtning tar emot data om dålig lukt och fulla soptunnor. Trafiken kontrolleras och justeras hela tiden av system som ser till att trafikstockningar och olyckor tillhör det förflutna. Stadens alla funktioner optimeras i det tysta så att livet blir enklare och smidigare – utan att stadsborna märker av det.

» Läs artikeln ”The Responsive City” (PDF)

Om vi analyserar mönster och samspel mellan människor och system – exempelvis transport och sophantering – kan vi utveckla riktigt stora städer som fortfarande är mycket effektiva och hållbara, men på helt nya premisser.

Ingeborg Rocker Vice vd för GEOVIA 3DEXPERIENCity

Blogg: Framtidens städer

 

Världshälsoorganisationen förutser att 70 % av världens befolkning, eller 6,4 miljarder människor, kommer att bo i städer år 2050. Många av dem kommer att bo i städer som grundades för decennier eller sekler sedan och som byggdes för mycket färre invånare med helt andra behov. När städerna växer till storstäder riskerar de att bli utglesade och ineffektiva, slösa värdefulla resurser som land, vatten och energi och bli logistiskt svåra att hantera.

» Läs blogginlägget

Informationsgrafik: Kan 3D-modellering vara nyckeln till framtida städer?

 

 

Obs! Videon, informationsgrafiken och artikeln publicerades först som en reklamkampanj på bbc.com och visades den 27 juni till 5 september 2014. De skapades av BBC-avdelningen Advertising Commercial Production i samarbete med Dassault Systèmes.