3DVIA Store

En nyckelfärdig lösning för detaljhandel och varumärkestillverkare

3DVIA V6R2013x Highlights

Related Videos

3DVIA Store V6R2013x

3DVIA Store - affärslösningen som är färdig att använda för att simulera butiksinredningar i detaljhandeln och marknadsföringen av varumärken i verklighetstrogna 3D-miljöer on-line. I V6R2013x förbättrar 3DVIA Store 3D-upplevelserna avsevärt med förbättrad användbarhet, visualisering och prestanda.


3DVIA Store - förbättringar
I V6R2013x, förbättrar 3DVIA Store flexibiliteten, anpassbarheten och användbarheten för en klart förbättrad 3DEXPERIENCE. Den här versionen möjliggör användning av kommersiella indikatorer för  optimering av hyllplacering, placering av produktinformation, större kontroll över produktplaceringen och ett stort utbud av produktivitetsverktyg och förbättringar.


3DVIA Merchandising Optimizer - förbättringar

Analys av kommersiella indikatorer
I 3DVIA Store V6R2013x kan produkter som placeras  i en gondol markeras med färger som associeras till en värdeskala av affärsstatistik, som t.ex. genomsnittlig försäljning eller produktmarginaler. Markeringen förbättrar beslutstagandeprocessen för optimering av produktplacering på gondolernas hyllor.

Kundanpassad lista över kommersiella indikatorer
En kundanpassad lista över kommersiella indikatorer kan tas fram ur en kundserver och lagras i en gondol för användning i en analys eller bara för indikation. Dessa kundanpassade indikatorer gör det möjligt för 3DVIA Store att ta hänsyn till enskilda  specifika processer för en given kund. Dessutom kan  man med den nya indikatorn, Linear Meters, utvärdera det antal hyllmeter som tas upp av en given produkt.

Visualiseringsparametrar för kommersiella indikatorer
Det visuella utseendet av en kommersiell indikator på en gondol kan anpassas med hjälp av olika parametrar: färg, decimaler, och läget för valutan. Denna flexibilitet i affischeringen underlättar hänsynstagandet till varje kunds kommersiella krav.


3DVIA Store Studio

Produktinfo i statusraden
Produktinformation kan nu visas i statusraden. Denna nya funktion förbättrar produktiviteten genom att man inte behöver gå över egenskapspanelen för att få åtkomst till information. Information som t.ex. UPD (unik produktkod), produktbeskrivning och rekommenderat pris kan visas i statusraden.

Kundanpassad produktinformation
I den senaste versionen kan administratörer ändra produktinformationen som visas i egenskapspanelen genom att redigera en konfigurationsfil i XML. Förutom standardegenskaper kan man nu visa kundanpassad information, vilket gör att kunderna kan visa all den information som krävs för deras affärsprocesser.

Visa produktkvantiteten vid placeringen

Effektiviteten av Planogram-aktiviteten förbättras genom att visa den totala kvantiteten av produkter vid placeringen. När produkterna kopieras och reproduceras längs en hylla eller hängare, säkerställer funktionen för visualisering av kvantitet att rätt antal produkter placeras.

Hantera produktkvantiteten på djupet 
I den här versionen finns det möjlighet att kontrollera antalet produkter placerade på en hylla på djupet. Större kontroll förbättrar effektiviteten av planeringen och stöder affärsmålsättningar på ett bättre sätt, som t.ex. lager för bara en veckas försäljning.

Kvantitetshantering med hyllbrickor
När man placerar en produkt på en hyllbricka, kan en ny egenskap som kallas konsumentenheter nu visas på framsidan av hyllbrickan. Konsumentenheter innehåller den exakta produktkvantiteten på en hyllbricka. Den information som visas förbättrar planeringseffektiviteten genom att tillhandahålla en visuell referens för att säkerställa att rätt antal produkter har placerats ut.

Fri positionering av utställda varor
I 3DVIA Store V6R2013x kan bilder av produkter (ej förpackade varor) fritt placeras på en hylla. En produkts placering och orientation kan lätt ändras, inklusive avlägsnandet av en produkt från hyllan. Den här nya funktionen bidrar till att säkerställa en realistisk simulering av produktplaceringen.

Lastpallar på diskar, hyllor och i hela butiken
I den här versionen är lastpallar inte längre begränsade till placering längst ned på en gondol. Pallarna kan placeras var som helst i butiken alltefter behov, vilket ger ytterligare flexibilitet för utformningen av butiken.

Förbättrad trädarkitektur för konsumentbeslut
Trädarkitekturen för konsumentbeslut stöder nu granskning av ändringar som gjorts i ENOVIA före godkännande. Färgkoder markerar ändringarna för lätt identifiering. Dessutom kan användaren välja hur man vill anpassa bildstorleken för att lättare passa in dem i segmentnamn eller nummer.

Belysningskoherens för Store Studio och Store ExperienceBelysningen är nu mer koherent för Store Studio, First Person Shopper och Pack Manager.  Koherent belysning underlättar att produktfärgningen som den definierats av varumärket i Pack Manager upplevs som avsett av kunderna.

Symmetriska gondoler och monteringsinstruktioner
En gondol kan nu lätt symmetriskt kopieras för användning i olika butiksinredningar. Dessa gondoler kan redigeras och ändras oberoende av originalet. Monteringsinstruktioner kan dessutom  publiceras med utgångspunkt från den symmetriska konfigurationen.

Mall för monteringsinstruktioner
Produktinformationen som visas i monteringsinstruktionerna kan kundanpassas för att möta krav på unika kundprocesser och specifika kategorier. Administratörer kan ändra och skapa mallar av produkttabeller genom att redigera en konfigurationsfil i XML.  Space Managers kan sedan välja rätt mall för att generera monteringsinstruktioner.

Förbättrad visuell kvalitet för kläder och blister
I 3DVIA Store V6R2013x har man förbättrat den visuella kvaliteten av 3D-modeller som genereras för kläder och blister i Pack Manager genom att avlägsna artefakter.

Multipla bilder i bulkimport
Multipla bilder av en enda produkt kan importeras samtidigt under bulkimport. De olika bilderna kan användas för att visa produkterna vid behov, och det går t.ex. att visa en produkt både med och utan sin förpackning.

Kloning av sortiment, butiker, diskar, estrader och hyllor
Marknadsföringsresurser som sortiment, butiker, diskar, estrader och hyllor kan klonas och ändras på ett oberoende sätt, vilket avsevärt förbättrar produktiviteten när man utarbetar nya marknadsföringsplaner.

Lokalisering på franska, spanska och italienska
Gränssnittet i 3DVIA Store och i användarleverablerna, som t.ex monteringsinstruktioner finns nu tillgängliga på tre nya språk: franska, spanska och italienska.


3DVIA Store Experience - förbättringar

Bättre prestanda vid start
I 3DVIA Store V6R2013x har användarupplevelsen för First Person Shopper förbättrats tack vare en snabbare nedladdning.

Förbättrad visuell kvalitet
First Person Shopper har nu en högre nivå av visuella detaljer på stora avstånd vilket möjliggör mer effektiv navigering i butiken.

Stöder Cave & Wall med Multipipe-teknologi
3DVIA Store V6R2013x stöder helt immersiva miljöer med hjälp av multipipe-teknik för granskning och validering av marknadsföringsplaner. Denna teknik stöder konfigurationer för både cave och wall.  First Person Shopper kan lanseras i vilken 3D-scen som helst för att ge en realistisk shoppingupplevelse.

Ytterligare dokumentation (och Store Studio)
Nya kapitel har lagts till i dokumentationen till 3DVIA Store V6R2013x, och omfattar:

  • Working with Assortment, Product Representation, Gondola, Store in ENOVIA
  • Working with Store Studio

Dokumentationen för installation och konfiguration har också förbättrats.

Stöder Internet Explorer 9.0 (samt Store Studio och Merchandizing Optimizer)
3DVIA Store V6R2013x stöder IE 9.0, vilket ger ett större urval av webbläsarversioner.