Global konstruktionshantering

Defect Engineer ()

Defect Engineer

Defect Engineer spårar defekter som är förknippade med IP-materialblock, bedömer påverkan av defekter på block som ingår i hierarkiska konstruktioner samt spårar åtgärdsaktiviteter för defekterna. Det har stöd för både Enterprise Development Administration och Hierarchical Defect Management.

Hämta datablad

beskrivning

Enterprise Development Administration for Multisite Design and Collaboration

Det är viktigt att konstruktörer som arbetar på geografiskt utspridda ställen delar exakt samma data, och det är lika viktigt att de delar samma konstruktionsmiljö. Konstruktionsverktygen måste vara konfigurerade för användning i ett specifikt projekt, och det är viktigt att alla konstruktörer använder samma versioner av verktygen och att verktygen som används på olika ställen eller på olika Windowsdatorer är konfigurerade på exakt samma sätt. Eftersom integrerade kretskonstruktioner vanligtvis består av enorma mängder datafiler är det dessutom nödvändigt att kunna dela skrivskyddade data på ett effektivt sätt.

Administrationen av konstruktionsmiljöerna hos geografiskt utspridda konstruktionsteam är mycket enklare genom att administrationen centraliseras på företagsnivå. Utvecklingsmiljöerna konfigureras och skickas automatiskt till konstruktionsställen för att skapa utvecklingsinstanser. Dessa består av en uppsättning arbetsytor för konstruktörer och all infrastruktur som behövs för dessa arbetsytor, däribland en uppsättning verktyg som är konfigurerade för användning i den specifika utvecklingen samt cachade data för att dela skrivskyddade data, både på modul- och filnivå. Defect Engineer ansluter 3DEXPERIENCE®-plattformen till geografiskt utspridda DesignSync®-servrar, som används både som servrar för att lagra data och för att hantera utvecklingsinstanser på utspridda konstruktionscenter.

Hierarchical Defect Management

Hierarchical Defect Management ger en säker samarbetsmiljö för att lösa problem och defekter vid produktutveckling i geografiskt utspridda utvecklingsteam som arbetar på komplexa hierarkiska konstruktioner. När konstruktionsdata från enskilda team integreras i konstruktioner på högre nivå kan påverkan av en defekt som hittas i en IP-datauppsättning spridas och vara svår att spåra och hantera.

Strukturen i komplexa konstruktioner med integrerade kretsar (IC) som IP-block och cellbibliotek modelleras i Defect Engineer som "produkter". En "hierarki" för konstruktionen modelleras genom att relationer mellan produkterna etableras. Eftersom konstruktionsdata för stora chip eller IP-block vanligtvis arrangeras hierarkiskt kan en defekt som hittas i ett block på lägre nivå eller i ett delsystem påverka många överordnade produkter. En defekt som hittas i en ALU-modul kan till exempel påverka en CPU-modul där den är instansierad, vilken i sin tur kan finnas instansierad i flera avancerade produkter runt om i världen. En defekt som hittas i ett standardcellbibliotek kan få stora konsekvenser eftersom biblioteket kan ha använts för att skapa hundratals IP-block. Det är inte ovanligt att företag har hundratals, eller till och med tusentals, IP-datauppsättningar och ett flertal komponenter på låg nivå, som cellbibliotek och kompilatorer för datasökvägar. Det är en enorm och komplex utmaning att spåra defekter och hantera lösningen av defekter som förknippas med alla dessa datauppsättningar. Den hierarkiska defektspårningen i Defect Engineer ger den infrastruktur som behövs för att fånga upp och spåra de data som krävs för att besvara de här viktiga frågorna:

  • Vilka produkter påverkas av en defekt?
  • Vilka defekter finns i en given produkt?

 

Dessutom ger Defect Engineer möjlighet att spåra aktiviteterna som förknippas med att åtgärda eller lösa defekter och svara på andra viktiga frågor:

  • Vem drar nytta av att en defekt åtgärdas?
  • I vilka nya produkter finns inte längre defekten?