Simuleringsbaserad konstruktion

Fluid Dynamics Engineer ()

Fluid Dynamics Engineer

En simuleringsroll för konstruktörer som utför rutinmässiga beräkningar under stabila flödesförhållanden till ledning vid konstruktionsändringar

beskrivning

Med Fluid Dynamics Engineer kan konstruktörer och produktutvecklare validera fluiders prestanda för inre och yttre flöden och sedan förbättra sina konstruktioner baserat på optimal flödesfördelning, minimal tryckförlust och turbulens. Teknik för datorbaserad hydrodynamik (CFD) används och det krävs minimal kunskap om simulering för att använda CFD-utvärdering i produktutvecklingen.

Kontakta en försäljare