CAD-kopplingar och -konverterare

Converter for ACIS ()

Med hjälp av Converter for ACIS kan användarna återanvända eller migrera ACIS®-programdata i 3DEXPERIENCE®-plattformen.

Hämta datablad

beskrivning

Användarna kan importera exakt ACIS-geometri i form av en mosaikliknande representation och använda den i nedströmsprocesser, t.ex. konstruktionsgranskning, granskning av digitala modeller, konstruktion i sitt sammanhang och tillverkning. Exakt ACIS-geometri kan även migreras till en representation av exakt geometri så att användarna kan använda konverterade data i 3DEXPERIENCE-program för aktiviteter inom konstruktion, simulering och tillverkning. Slutligen kan användarna även exportera 3DEXPERIENCE-plattformens konstruktion till en ACIS-programdatafil (.xcgm).

ACIS-filer kan konverteras synkront eller asynkront. Konverteringen från ACIS till en 3DEXPERIENCE-representation blir ”som ny” och lagras som nya huvuddata för delen och produkten. Ingen länk till den ursprungliga ACIS-filen sparas.

Converter for ACIS