Produktionsspecifikationer

Hantera specifikationer genom hela livscykeln från koncept till produktion

Processmodulen för Produktionsspecifikationer i lösningen Perfect Package 3DEXPERIENCE tillhandahåller en centraliserade metod för att skapa, godkänna, hantera och uppmuntra återanvändningen av förpackningssepcifikationer. Den gör det möjligt att använda strukturerade specifikationer för att bygga upp och upprätthålla mteriallistor på flera nivåer, utföra analyser av användningsfall, ioch identifiera besparingar av förpackningsmaterial.

Produktionsspecifikationer hanterar också specifika materiallistor för tillverkningsanläggningen, liksom kostnadsberäkningar, materialöverensstämmelse, dynamisk etikettgenerering, och primära/sekundära konstruktionsverktyg för förpackningar (förpackningslistor). För att säkerställa konsistens mellan F&U och inköp, kan användarna integrera den här produkten med transaktionssystem som t.ex. Företagsresursplanering (ERP) och Tillverkningsresursplanering (MRP).

Starka sidor och fördelar:

  • Minskar avsevärt råvarukostnaderna genom att formellt kontrollera produktspecifikationsändringarna för att uppmuntra återanvändning och standardisering
  • Ökar de anställdas effektivitet genom att standardisera produktdefinitionen vilket gör det möjligt för flera anställda att arbeta på samma specifikation och att konfigurera processer för granskning och godkännande på internationell nivå
  • Minskar det lagliga ansvaret genom att hantera material på ett sätt som förebygger produktåterkallelse och regelöverträdelser

Produktprototyperna är idag mycket förenklade. Med mindre än 70 mallar kan vi genom ENOVIA hantera över 5 000 typer av förpackningsmaterial och detta innebär en betydande reduktion av hanteringstiden och harmoniseringen för alla koncernens avdelningar.

Marco Rossi IT Business Process Support Manager, Barilla.