Varför ett hanteringssystem för webbaserad utbildning?

Företagen förväntar sig att deras anställda kontinuerligt vidareutbildar sig och uppnår sina målsättningar till lägsta möjliga kostnad. För att möta det kravet, har Dassault Systèmes arbetat under många år med pedagogiska experter och kunder för att utveckla ett öppet och flexibelt utbildningssystem.

Företagen förväntar sig att deras anställda kontinuerligt vidareutbildar sig och uppnår sina målsättningar till lägsta möjliga kostnad. För att möta det kravet, har Dassault Systèmes arbetat under många år med pedagogiska experter och kunder för att utveckla ett öppet och flexibelt utbildningssystem.

Ett komplett bibliotek med mer än 1000 companion-kurser och ett exceptionellt antal övningar tillgängliga online genom Companion Learning Space.

... Täcker alla 3DS varumärken och industrier
... Utformade för alla typer av profiler (slutanvändare, chefer, konstruktörer, administratörer, programmerare...)
... Översatta till olika språk (franska, engelska, tyska, spanska, ryska, japanska, koreanska)

Varför skall man använda eLearning-lösningarna?

... För att granska koncept man lärt sig under kursen, för att öva eller utvärdera sig själv i sin egen takt
... För att spara tid och pengar genom att använda dem när och var som helst
... För att få kunskap och färdigheter genom 3DS lärare, experter på DS produkter
... För att inrikta sig på de omedelbara behoven och kraven

Vår kraftfulla och normöverensstämmande plattform möjliggör enkel kundanpassning av 3DS standardinnehåll i kurserna, utbildning i egen takt och återanvändning av företagets metoder och praxis.