Hur får man en certifiering?

Utbildningsprogrammet i detalj

Det professionella certifieringsprogrammet består av ett antal prov, vilka utvärderar deltagarnas tekniska kunskaper av Dassault Systemes PLM-lösningar. Proven är hierarkiskt organiserade inom ett produktområde och ger både företaget och individen större flexibilitet för att snabbare uppnå sina mål.

Proven administreras och distribueras genom ett partnerskap med Pearson VUE Testing Services. De anställda kan få åtkomst till dessa tester hos Pearson VUE Authorized Testing Centers, ett världsomfattande nätverk av mer än 3500 center i över 130 länder.

Alla prov görs via datorbaserade testsystem av högsta standard och med säkrad åtkomst, vilket gör att integriteten säkerställs genom hela testproceduren. Testresultaten ges via en automatisk poängräkning när ett test har gjorts färdigt eller när tiden har gått ut.

Regler

- Certifieringarna är länkade till olika versioner och har en obegränsad giltighet.
- Alla som framgångsrikt lyckas med ett prov får ett intyg om certifieringen.

Uppdatera din certifiering

Dassault Systemes kommer att hålla sitt professionella utbildningsprogram uppdaterat med sina lösningar. För att upprätthålla värdet av din certifiering, kan det vara fördelaktigt att uppgradera ditt intyg till det senaste utsläppet. För mer information om uppgraderingskraven, besök programsidorna.

Genomgå ett prov

Proven görs on-line. De övervakas, tidsbegränsas och ges i en säker miljö. Referensmaterial och diskussion mellan olika deltagare är förbjudet.

För att genomgå ett prov, begär man att deltagarna godkänner en överenskommelse om att inte avslöja innehållet i provet, och under provets gång är det inte tillåtet att markera och gå tillbaka till en fråga.

Alla prov betygsätts omedelbart när tiden gått ut eller när man lämnar systemet.

Notera att översatta versioner av proven visar grafik med engelsk text.

Göra om ett prov

Man kan inte göra om ett prov man just har genomgått. Om man misslyckas, måste man vänta tio dagar innan man gör om det.

Anmälningsprocedur

Anmälan till ett prov görs i fem steg:

- Förbered dig för en viss kunskapsnivå

- Välj ett prov baserat på dina kunskaper och kompetenser

- Anmäl dig till provet

- Genomgå provet

- Publicera och visa din certifiering

Man kan programmera in ett prov genom Dassault Systemes utbildningswebbplats, en webbplats för testtjänster, en teletjänstcentral, eller genom ett lokalt testcenter. För att anmäla dig till ditt prov, gå till vue.com/dassaultsystemes.

Notera att proceduren kan skilja sig något från ett program till ett annat för att överensstämma med de specifika detaljerna för varje program. Titta igenom programsidorna för mer information.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter och testdata kommer att lagras både i Pearson VUE:s databas i USA, och i Dassault Systemes databas i Frankrike.

Dassault Systemes vill påminna dig om att du har rätt att få åtkomst till, radera och ändra dina personuppgifter som lagrats av Dassault Systemes. För att utöva den rättigheten, vänligen kontakta Dassault Systemes per e-post på följande adress certification(at)3ds.com eller per brev till följande adress: Dassault Systemes, Education & Services, 10 Rue Marcel Dassault, 78140 Vélizy-Villacoublay, FRANKRIKE