Hur kan ni öka era prestationer med CATIA och PLM?

Utveckla er eLearning-miljö steg för steg

En trestegsprocess kan följas när man utformar ett personanpassat utbildningsprogram med hjälp av Companion Learning Space, hyst av Dassault Systèmes och tillgängligt när och var som helst på nätet:

STEG 1

Bygg upp er egen eLearning-databas baserad på skräddarsydda och standardkurser:

  • Välj kurser ur ett bibliotek med 1000 kurser  som täcker alla typer av profiler, alla varumärken, alla industrier och alla språk
  • Skräddarsy era eLearning-kurser för att uppnå era mål
  • Bygg upp en utökad databas för utbildning inom företaget

STEG 2

Få åtkomst till och hantera er utbildningsdatabas med hjälp av Companion Learning Space, hyst av Dassault Systèmes:

  • Utforma och anpassa skräddarsydda utbildningsprogram
  • Åtkomst till formella och informella kurser
  • Följa upp och utvärdera deltagarnas aktivitet och prestationer

STEG 3

Analysera deltagarnas resultat med hjälp av Companion Learning Space:

  • Hantering av deltagarnas resultat med rapportering om utbildningsprogrammet, kontroll av praktiska och teoretiska kunskaper, samt översikter
  • Analysera deltagarnas prestationer genom att utvärdera deras resultat med hjälp av Excel

Skräddarsy era eLearning-kurser

Companion Development Studio är ett lättanvändligt, flexibelt och kraftfullt authoring-system som gör det möjligt att anpassa 3DS-kurser och utvärderingar, med hjälp av egen metodik och egna processer, för att tillmötesgå era specifika industriella behov.


Companion Development Studio har använts intensivt under många år av våra ämnesexperter och av många av våra kunder för att utveckla, underhålla och skräddarsy innehåll, och för att tillhandahålla utbildning världen över på en utökad företagsnivå.