Fördelar med certifiering

För användarna

Utbildningen blir mer och mer en del av den livslånga inlärningsprocessen. På så sätt blir individen bättre förberedd att ta kontroll över sin karriär i en kontinuerligt konkurrentiell arbetsmiljö.

De yrkesverksamma som innehar en certifiering har troligen större karriärmöjligheter med referensmärkta kunskaper och kompetens som ofta är ett krav hos rekryterare och projektkonsulter världen över:

 • Erkännade inom industrin för kunskaper och kompetenser med CATIA-produkter och teknologi
 • Mål för att uppnå personlig framgång
 • Möjlighet att särskilja sig från andra för större karriärmöjligheter
 • Erkännande inom sitt arbetsfält

För instruktörerna

Det här programmet har till syfte att ge upphov till en erkänd standard inom vår kundbas som kommer att visa er höga nivå av tekniskt kunnande och undervisningspedagogi, samt kommer att underlätta genomförandet av utbildningen om Dassault Systemes PLM-lösningar.


Det certifierade instruktörsprogrammet är baserat på standardövningar inom industriell undervisning som gör det möjligt för era instruktörer att visa både sina tekniska kunskaper och sin undervisningsförmåga i utbildningstjänsterna som riktar sig till anställda och kunder. Att ingå i eliten av certifierade instruktörer kommer att göra det möjligt för er personal att ytterligare utmärka sig gentemot övriga tjänsteföretag på den växande PLM-utbildningsmarknaden.

Det certifierade instruktörsprogrammet respekterar de nödvändiga kraven för att få våra utbildningspartner erkända som de bästa PLM-instruktörerna i världen, men de är samtidigt lätta att uppnå och lätta att följa. Våra utbildningspartner befinner sig på en nivå som ligger högre än de övrigas när det gäller att erbjuda utbildningstjänster på våra PLM-lösningar och vi vill säkerställa att ni får det erkännande ni förtjänar för ert engagemang i att ge våra kunder ett mervärde. 

De yrkesverksamma som har en certifiering får förmodligen större karriärmöjligheter med referensmärkta kunskaper och kompetenser som ofta är ett krav från rekryterare och projektkonsulter världen över:

 • Erkännade inom industrin för kunskaper och kompetenser med CATIA-produkter och teknologi
 • Mål för att uppnå personlig framgång
 • Möjlighet att särskilja sig från andra för större karriärmöjligheter
 • Erkännande inom sitt arbetsfält

 

Utbildningen blir mer och mer en del av den livslånga inlärningsprocessen. På så sätt blir individen bättre förberedd att ta kontroll över sin karriär i en kontinuerligt konkurrentiell arbetsmiljö.

För företagen

Industrianalytiker och experter är eniga om att certifieringar är ett av de mest eftersökta tecknen på trovärdighet för expertisen inom informationsteknologin. Genom att skaffa en certifiering, tillför både företagen och de anställda trovärdighet till sin kunskap, sin kompetens och erfarenhet, och de erhåller ett intyg som är giltigt i hela världen och som dessutom leder till framgång:

 • Certifiering giltigt i hela världen för kompetens och kvalifikationer
 • Indikator för företagens utbildningsprogram
 • Prestationsindex för val av underleverantörer och potentiella nyanställningar
 • Gemensamt index för att identifiera kvalificerade experter för att assistera i tekniska uppdateringar eller implementation

 

De företag och de anställda som använder utbildningsprogrammet kan säkerställa att deras kunskap och kompetenser är representativa för marknaden. Certifieringen är också en nyckelfaktor i fastställandet av ett framgångsrikt utbildningsprogram, genom att tillhandahålla en möjlighet att kvantitativt mäta de kunskaper som uppnås genom programmet.