Tosca

Effektiv optimering baserad på FEA- och CFD-simuleringar

Synkronisering av namngivningsmetoder och versionscykler

Alla versioner av Portfolio-produkter följer nu den årsbaserade namngivningsmetoden vilket ger konsekvens sinsemellan och med andra SIMULIA-produktversioner som släpps samtidigt.

 • Abaqus 6.14 -> Abaqus 2016
 • Isight 5.9 -> Isight 2016
 • fe-safe 6.5 -> fe-safe 2016
 • Tosca Structure 8.1 -> Tosca Structure 2016

Nyheter i Tosca Structure 2016 och Tosca Fluid 2016

 • Nytt DS-installationsprogram för Tosca
 • Tosca-dokumentationen finns nu på DS-media

Tosca Structure 2016

 • Tosca Structure.sizing stöder nu NVH-svar
  • Gör det möjligt för användare att hantera vanliga användningsscenarier i fordonsindustrin.
 • Tosca Structure.sizing stöder nu cirkulära balkar
  • Möjliggör 3D-utskrift av optimerade gallerstrukturer.
 • Ny algoritm för begränsning av gjutningstillverkning för Tosca Structure Topology
  • Gör det möjligt för användare att skapa gjutningsbara konstruktioner där den gamla algoritmen misslyckades.
 • Nya känslighetsbaserade algoritmer för Tosca Structure Shape
  • Gör det möjligt för användare att lösa formoptimeringsproblem som inte bara använder spänningsbaserade målfunktioner
  • Andra konstruktionssvar som förskjutning kan också beaktas som målfunktioner eller begränsningar
 • Spänningsbegränsningen stöder nu temperaturrandvillkor för Tosca Structure Topology
 • Nya inverterade utdata från STL-yta för bättre datautbyte mellan resultat och CAD-designmiljöer

Tosca Fluid 2016

 • Förbättrade gränssnitt för verktygen Star CCM+ och Ansys Fluent
 • Ny port för Windows-operativsystem
  • Gör det möjligt för användare att köra Tosca Fluid som ett Windows-program
 • Förbättrade optimalitetsvillkor
 • Fler nya övervakare för presentation av målfunktioner för returflöden
  • Gör det möjligt för användare att spåra förloppet för optimeringar som inbegriper returflöden