Digitala tillgångar

EXALEAD OnePart Reduce

EXALEAD OnePart Reduce introducerar ett nytt sätt att arbeta på. Det är inriktat på klassificering och deduplicering av befintliga komponenter. Detta minskar antalet äldre delar, förenklar systemet och minskar onödiga lagerkostnader.

  • Klassificering: Kvalitets- och metodingenjörer kan använda alla äldre objekt och bygga unika komponentkategorier. Kategorierna delas in i komponentgrupper och underordnade komponentgrupper. Genom en enda representativ komponent kan informationen spridas till alla liknande komponenter i gruppen. Därför ärver alla komponenter gruppens namn. Klassificeringen av komponenter i grupper underlättar vid sökningen med OnePart.
  • Deduplicering: När alla komponenter i en komponentgrupp har klassificerats kan enskilda komponenter märkas som antingen huvudkomponent, alternativ komponent eller föråldrad komponent. Resultatet sprids till OnePart och 3DEXPERIENCE-plattformen och kan enkelt skickas till PDM- och ERP-system.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Identifiera och minska antalet dubblettkomponenter i stor skala
  • Förenkla gruppering av komponenter för upphandlings- och inköpsavdelningar
  • Förhindra olikheter hos komponenter, vilket gör komponentkatalogen enhetligare
  • Frigör arbetskapital

Vem har nytta av det här?

Det ovanstående leder direkt till enklare beslutsfattande vid produktutvecklingsarbetet eftersom detaljerna kan hanteras på ett bättre sätt i framtiden. Därmed sparar man både tid och pengar.

Ingenjörer som arbetar med att klassificera och deduplicera befintliga komponenter har nu en intuitiv metod för arbetet. Inköpsavdelningens personal kan använda OnePart Reduce till att minska antalet dubblettkomponenter så att systemet blir effektivare. Upphandlingen blir bättre eftersom personalen kan förhandla till sig bättre villkor hos försäljarna genom högre volymer. Genom att antalet komponenter minskas kan utgifterna minimeras för styrekonomerna och balansräkningen förbättras, eftersom lagerkostnaderna och i slutänden rörelsekapitalet kan minskas.

Till höger ser du tydligt fördelarna med OnePart. Den som fortsätter längs kurvan att hela tiden konstruera nya komponenter får högre kostnader. Den som istället identifierar alla komponenter som finns inom företaget och återanvänder dem sparar både tid och pengar. Genom att använda Reduce till att kontinuerligt hantera detaljer ökar värdet med tiden.

Sammanfattning