EXALEAD OnePart

Sourcing & Standardization Intelligence

Konstruktörer och tekniker fattar ständigt viktiga beslut som kan innebära betydande kostnader för ett företag. Tekniker konstruerar dagligen alltfler nya komponenter. Varför återanvänder de inte äldre liknande eller motsvarande komponenter som redan finns i företagets datasystem? Jo, eftersom det idag är extremt tidskrävande att söka efter komponenter och tillhörande information, och det kan dessutom leda till fel.

Utan verktyg för att snabbt hitta och jämföra liknande komponenter som finns i datakällor och silor runtom i företaget, väljer konstruktörerna helt enkelt att konstruera komponenten en gång till, istället för att ödsla tid på att leta. Även om de inte är medvetna om det så påverkas resultatet negativt av att personalen hela tiden måste skapa nya komponenter. Det går åt mycket tid och kostnader uppkommer när nya komponenter införskaffas eller tillverkas. Det leder också till fler tillverkningsprocedurer, fler kvalitetskontroller och större lager.

Med EXALEAD OneParts integrerade sökfunktion kan du på ett unikt sätt anpassa sökningen genom att lägga till likheter, metadata och semantiskt kopplade dokument och relaterad information. Konstruktörer, chefer, tekniker och inköpsspecialister kan snabbt och enkelt hitta och återanvända befintliga 2D/3D-filer för komponenter, produktkonstruktioner och annan relevant information inom hela företaget, även utanför de självklara centrallagren i PDM- och PLM-systemen. Det leder till optimerad återanvändning av komponenter, konstruktioner och relaterad dokumentation, och därmed till snabbare produktutveckling och lägre konstruktions-, material-, tillverknings- och lagerkostnader.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Återanvänd befintliga komponenter för att minska riskerna i konstruktionsbeslut och öka produktkvaliteten
  • Förbättra produktiviteten för konstruktörer och tekniker
  • Förkorta ledtider och tiden för uppstart av nya projekt
  • Minska kostnaderna för lagerhållning och hantering