EXALEAD-produkter

Ledande företag över hela världen förlitar sig på EXALEAD:s datavisualiseringslösningar i syfte att söka i, plocka fram och hantera sina informationsresurser som en väg till snabbare och smartare beslut, enhetlig datatillgång i realtid och förbättrad produktivitet.

EXALEAD OneCall

Använd informationen om ditt företag som en resurs för kundrelationer

Vi som arbetar med EXALEAD har ett enkelt mål: leverera rätt information vid rätt tidpunkt och på ett så intuitivt sätt som möjligt. EXALEAD OneCall är utformat för jäktade anställda och chefer på kontaktcenter som arbetar vid ”fronten”, dvs. den direkta kontaktytan mellan företaget och dess kunder.

EXALEAD OneCall är en lösning som kompletterar dina nuvarande CRM-system. Den låser upp värdet i data och information som är utspridd i företagets system, vilket ger medarbetare på kontaktcenter möjlighet att kommunicera med kunderna på sätt som tidigare inte var möjliga.

Läs mer om EXALEAD OneCall

EXALEAD OnePart

Hitta och återanvänd befintliga komponenter, 2D-/3D-konstruktioner och relaterad dokumentation

EXALEAD OnePart är en kompakt företagsapplikation för datavisualisering som effektiviserar återanvändning av komponenter, konstruktioner, specifikationer, standarder, testresultat och relaterade data för produktutveckling, tillverkning och upphandling. OnePart utnyttjar den beprövade tekniken i EXALEAD CloudView, lokaliserar information från flera olika källor och gör den tillgänglig omedelbart, vilket sparar tid och pengar i företaget.

Läs mer om EXALEAD OnePart

EXALEAD OnePart Reduce

Deduplicera befintliga komponenter för direkt optimering av rörelsekapitalet

EXALEAD OnePart Reduce är baserat på EXALEAD CloudView och introducerar ett nytt sätt att arbeta på. Det är inriktat på klassificering och deduplicering av befintliga komponenter. Detta minskar antalet äldre delar, förenklar systemet och minskar onödiga lagerkostnader. Detta effektiviserar systemet och förbättrar direkt balansräkningen genom att lagerhållningen, och i slutändan rörelsekapitalet, kan minskas.

Läs mer om EXALEAD OnePart Reduce

EXALEAD CloudView

Tolka det osynliga för smartare beslut i verksamheten

EXALEAD CloudView är branschens mest sofistikerade och skalbara infrastruktur för sökbara tillämpningar (SBA) i företaget och online. Med EXALEAD kan organisationer i realtid möta efterfrågan på relevant och tidskorrekt information hämtad från olika webb- och företagskällor för stora datauppsättningar, men snabbare och till en lägre kostnad än med traditionella programarkitekturer.

EXALEAD CloudView finns för användning både lokalt och i molnet och är den infrastruktur som alla EXALEAD-lösningar bygger på, inklusive EXALEAD OneCall, EXALEAD OnePart, EXALEAD OnePart Reduce och Web Indexing.

Läs mer om EXALEAD CloudView