Kontakta en försäljare

Strategiska kundrelationer

Noll produktproblem som målsättning

I dagens upplevelseekonomi tar kunderna en mer aktiv roll och kommunicerar krav och önskemål för de produkter som de slutligen köper. Fenomenet kräver en förmåga att göra kundkraven till en naturlig del av produktutvecklingsprocessen och inte en efteranalys. Det kravdrivna ENOVIA-systemet för produktutveckling är en miljö där kundkraven är transparenta för alla berörda parter

Viktiga fördelar

  • Hitta kundbehoven och sprid denna information till rätt utvecklingsled genom att planera för nya produkter med större marknadspåverkan – samverka med dina kunder
  • Prioritera krav baserat på levererade värden
  • Modellera system med interaktioner och analysera påverkan