Global konstruktionshantering

Packaging Copy and Artwork Manager

Packaging Copy and Artwork Manager

Packaging Copy and Artwork Manager ger en helhetslösning som gör att företag inom förbrukningsvaror kan minska kostnaderna för utveckling av grafik och förbättra grafikens kvalitet genom att hantera utvecklingen av text- och grafiktillgångar.

Hämta datablad

beskrivning

Hanteringen av grafikprocessen är ett svårhanterligt område med tanke på de många snabbt föränderliga variationer inom produktlinjer, globala marknader och varierade och växlande bestämmelser.  Idag hanterar många företag sina texter som svarta lådor i Word-dokument och kalkylblad som är utspridda på företaget i nätverk och individuella datorer.  När det är dags att producera ny grafik är ingen helt säker på vilka text- och grafikversioner som gäller.  Många gånger kan de inte ens vara säkra på att det som finns ute på marknaden är 100 % korrekt.

Med Packaging Copy and Artwork Manager kan företag innovera och höja effektiviteten inom den globala produktutvecklingen genom att implementera följande rekommenderade verksamhetsmetoder:

  • Spara tid, höja produktkvaliteten och återanvändningen genom att hantera grafiskt innehåll som strukturerade data där kopplingen mellan mastertext och lokala variationer upprätthålls.
  • Skapa förutsättningar för samtidig produktlansering på flera marknader och höja konsekvensen genom att hantera grafik inom produkthierarkin, mellan varianter och genom hela produktportföljen innan produktionen inleds.
  • Förkorta produktutvecklingstiden genom att möjliggöra processer för leveranskedja och efterlevnad som utförs parallellt med grafikutformning och -utveckling.
  • Optimera resursanvändningen med insyn i realtidsstatus för alla grafikfiler – såväl grafikinnehåll som slutlig grafik.

 

Kortare ledtider, färre fel och konsekvent kommunikation av varumärket är några av de saker ett företag kan förvänta sig att uppnå med Packaging Copy and Artwork Manager.