Processplanering

Process Planner

Process Planner

Process Planner innehåller alla grundläggande funktioner för att definiera, optimera och validera tillverkningsprocessplaner för alla typer av produkter.

Hämta datablad

beskrivning

Med Process Planner kan användarna beskriva de nödvändiga stegen för delsammanställningar och transformering, och beskriva alla medföljande dirigerings- och tillverkningsuppgifter. De här dirigerings- och tillverkningsuppgifterna kan balanseras genom hela produktlinjen genom att optimera användningen av arbetsbelastningar och resurser. Genom hela definitionsfasen kan användaren omedelbart kontrollera och validera tillverkningsprocessplanerna genom att stegvis gå igenom hela tillverkningssekvensen och direkt visualisera det motsvarande produktbygget, inklusive relaterade verktyg och resurser, i 3D. De här planerna kan sedan återanvändas av andra parter längre fram i cykeln. Mängden omarbetningar minimeras genom att planen stärks från idé till verkställande.

  • Skapa och hantera planer för tillverkningsprocesser
  • Balansera uppgifter i tillverkningssystemet
  • Virtuellt bygge för validering av sammanställningssekvens
Kontakta en försäljare