Gehry Technologies (GT) Digital Project

Byggnadstrend med ekologiska byggnader. Ökade energi- och materialkostnader. Intensivt tryck på leveranser och priser. Kan ert företags byggnationer och processer motstå tidens tand liksom strängare normer? GT Digital Project kan hjälpa er att leverera era konstruktioner snabbare, till lägre kostnader.

 

Skapa innovativa konstruktioner

CATIA Digital Project är en serie kraftfulla tillämpningar för utformning av byggnadsinformation i 3D, s.k. BIM-tillämpningar, som utvecklats av Gehry Technologies med hjälp av Dassault Systèmes (DS) CATIA V5 som central modelleringsmotor. CATIA Digital Project omfattar konstruktion, teknisk utformning och projekthantering i en komplett 3D-miljö särskilt utformad för arkitektur- och byggnadssektorn. Sedan dess lansering 2004, har CATIA Digital Project använts för att genomföra några av världens mest emblematiska strukturer, alltifrån kommersiella och institutionella byggnader till storskaliga infrastrukurer. Gehry Technologies har framgångsrikt använt sig av CATIA Digital Project för att lösa komplexa konstruktions- och projektplaneringsproblem på sådana symboliska projekt som minnesplatsen för World Trade Center, Beijings olympiska stadion "The Bird's Nest", Lincoln Center och skyskrapan Burj kalifa Tower, världens högsta byggnad, för att bara nämna några få.

Related Videos

Kraftfull BIM-tillämpning i 3D

CATIA Digital Project är ett kraftfullt 3D BIM-verktyg som kan hantera projekt av alla storlekar och former. Modelleringstekniken baserad på formegenskaper är helt integrerad i konstruktionsprocessen och i alla Digital Projects olika användningsprocesser. Geometrin byggs upp med hjälp av beständiga relationer som kan uppdateras allteftersom projektet utvecklas, och styrs med olika flexibla parametrar och dimensioner. Dessa relationer används för att skapa alternativa konstruktionsiterationer.

Samordning

CATIA Digital Project kan integrera 3D-modeller från olika källor (arkitekt, strukturingenjör, MEP-ingenjör) och utföra automatisk kollisionsdetektering för att kunna detektera och signalera sammanstötningar. Dessutom ingår kraftfulla verktyg i CATIA Digital Project för integrering och organisation av projektdata i hierarkiskt sorterade projektbilder. Geometrin hanteras i 3D-miljön och i det kapslade specifikationsträdet. Modeller kan monteras i multipla projektorganisationer där externa format ingår direkt i modelleringsmiljön.

Konstruktionshantering

Projektgeometri kan länkas direkt till projektscheman som utvecklats med Primavera eller Microsoft Project, för att skapa "4D-modeller" som integrerar konstruktions- och schemaläggningsinformation. Projektscheman kan granskas i samband med relevant rumsinformation för att detektera logistiska konflikter eller effektivitetsförluster liksom planerings- och anläggningshantering.  Projektmodellering och konstruktionssimulering kan också användas för simulering och demonstration av arbetsmetoder för personalen på anläggningen, och den geometri som erhålls kan återanvändas för dagliga konstruktionsuppgifter. 4D-projektmodellen eliminerar dessutom tvetydigheter och eventuella oenigheter angående kvantiteter. Dessa kan erhållas direkt från huvudmodellen och länkas till interna eller allmänna kostnadsuppgifter. Den här informationen kan användas för projektkostnadsplanering och tillhandahållas som bas för anbud från underleverantörer.