Kontakta en försäljare

Produktutveckling

CATIA Engineering Excellence

I takt med att produkter och upplevelser blir allt komplexare ställs även högre krav på prestanda- och kvalitetsmål. CATIA:s svar på utmaningen är att möjliggöra snabb utveckling av högkvalitativa mekaniska produkter.

Mekanikkonstruktörer som förses med CATIA-verktygen för 3D-modellering kan få insikt i nyckelfaktorer gällande kvalitet och prestanda i ett tidigt skede av produktens utvecklingsfas. Digitala prototyper, i kombination med digital analys och simulering, gör det möjligt för produktutvecklingsteam att virtuellt skapa och analysera en mekanisk produkt i dess driftsmiljö. 

CATIA Engineering tillhandahåller en plattform där produktutvecklare kan skapa alla slags 3D-sammanställningar för ett brett spektrum av tillverkningsprocesser.

FÖRDELAR

 • Skapa alla typer av 3D-detaljer, från grova 3D-skisser till detaljerade industriella sammanställningar.

 

 • Konstruktion med obrytbara relationer – ett nytt sätt att hantera länkar mellan objekt och relaterade beteenden i konfigurerade sammanställningar.

 

 • Smidig övergång från 2D- till 3D-baserade arbetsmetoder.

 

 • Produktiv, konsekvent ritningsuppdatering minskar behovet av extra insatser från användaren.

 

 • Processorienterade verktyg som speglar tillverkningsprocessens mål redan tidigt i konstruktionsarbetet.

 

 • Brett utbud av applikationer för verktygskonstruktion, både för allmänna verktyg och för formar och stansar.

 

 • Avancerade tekniker för mekanisk ytbehandling baserade på en kraftfull metod för specifikationsdriven modellering

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Elsystem
 • Flödessystem
 • Förbrukningsvaror
 • High Tech-konstruktion
 • Kompositutveckling
 • Konstruktion av fästelement
 • Konstruktion för byggbranschen
 • Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin
 • Maskin- och utrustningskonstruktion
 • Mekanisk konstruktion
 • Modellbaserade definitioner
 • Plåtkonstruktion
 • Utveckling av plastdelar och plastformar
Konstruktion av elsystem är ständigt en utmaning för alla typer av produkter och branscher, och det gäller allt från flygplan, fordon och fartyg till vitvaror och bearbetningsanläggningar. Alla nödvändiga ledningar, kablage och elektriska komponenter fortsätter öka i antal och komplexitet. Dassault Systèmes erbjuder en omfattande, kraftfull och öppen lösning för 2D- och 3D-konstruktion och tillverkning av elektriska ledningar, kablage och flex-rigida mönsterkort.
För allt från flygindustriapplikationer till konstruktion av bearbetningsanläggningar och kraftverk styrs 2D- och 3D-definitionen av flödessystem av olika standarder och specifikationer som ger en fullständig definition av systemklassificering och användningssammanhang. Dassault Systèmes lösning för flödessystemkonstruktion ger en kraftfull konstruktionsmiljö som baseras på specifikationer, och som integrerar företagets kunskaper och erfarenhet i den detaljerade konstruktionsprocessen.
CATIA tillhandahåller verktygen för hela konstruktionsprocessen för förbrukningsvaror, från idéstadiet till produktutveckling, kommunikation och produktionsplanering. Man kan göra skisser och böjda konstruktioner och skapa en detaljerad vy över den vikta och ovikta förpackningsstrukturen på själva produkten. Denna kan sedan skickas till produktionsplaneringen tillsammans med en rendering.
CATIA Engineering för High Tech är en komplett och omfattande lösning för konstruktion av high tech-produkter i form av allt från plastkomponenter till kretskort och plåtkomponenter. 
Tunga, manuella moment, långsamma, tröttsamma och sekventiella processer utan samarbete – känner du igen dig? Är du redo för ett nytt förhållningssätt till produktutveckling för och tillverkning av kompositer? Våra lösningar för kompositutveckling och -tillverkning omfattar hela processen – från konstruktion till analys och tillverkning – på en enda plattform.
Produktutveckling av fästelement förenklar konstruktionen och hanteringen av komplexa sammanställningar med många fästelement. Detta gör att användaren enkelt kan konstruera såväl enkla som sofistikerade skalbara fästelement och samtidigt utföra konsekvensanalyser genom att navigera genom fästelement och fästa komponenter.
CATIA-lösningen för byggbranschen innehåller alla applikationer som krävs för att ta fram, planera och modellera ett byggprogram. Programpaketet innehåller också kraftfulla verktyg för samarbete och välgrundade beslut utifrån en enda informationskälla.
Programserien för transport- och fordonsindustrin är en komplett lösning för konstruktion, formgivning och hantering av chassin och drivsystem samt integrering av dem i fordonsproduktens livscykel.
CATIA Industrial Equipment Engineering-serien erbjuder en komplett lösning för konstruktion, formgivning och observation av definitioner av produkter inom industriell utrustning
För industriföretag är det en viktig prioritering att hitta sätt att minska konstruktion-till-tillverkningscyklerna. Lösningen måste vara mycket produktiv och flexibel samt uppmuntra till samarbete även i en bred geografisk kontext och möjliggöra konstruktionsändringar med kontrollerbara effekter.
Genom att använda modellbaserade definitioner får företag en samlad referens för den totala produktdefinitionen – allt i 3D. Det innebär att det finns en samlad källa till all produktinformation, inklusive en helt korrekt geometrisk definition med anteckningar. 
Plåtkonstruktion är en processanpassad lösning som gör att användaren kan konstruera plåtkomponenter snabbt, effektivt och med hög kvalitet, vilket ger snabbare sammanställning. Konstruera rätt från början inom ramen för den virtuella produkten och få tidig inblick i tillverkningsbegränsningar
Höga förväntningar från kunder, stark global konkurrens och tuffa ekonomiska villkor ökar trycket på tillverkningsindustrin och särskilt verktygstillverkning. För att få verkliga konkurrensfördelar måste verktygstillverkare mer än någonsin leverera snabbt, kontrollera kostnader och uppnå kompromisslös kvalitet.
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Conceptual Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utforska och utforma innovativa lösningar med en realtidsplattform för samarbete
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Fullständiga 3D-modellbaserade definitioner säkerställer överensstämmelse mellan 3D-konstruktion samt toleranser och kommentarer i 2D
  Upptäck rollen
 • Konstruktion för byggbranschen

  Architectural Detail Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Med Architectural Detail Designer kan du göra en fullständig definition av byggnadsprojektet. Det breda samarbetsramverket gör att arkitekter, planerare och kunder kan göra verklighet av byggnaden innan den faktiskt är byggd.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

  Body In White Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Högproduktiva funktioner som effektiviserar Body-in-White-konstruktionsprocessen.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Cabletray 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Integrerad 3D-miljö för utveckling av elkabelstegar för fysisk konstruktion av kabelstegar utifrån den fullständiga digitala modellen
  Upptäck rollen
 • Konstruktion för byggbranschen

  Civil Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Med Civil Engineer kan du göra en fullständig definition av byggnadsprojektet. Det breda samarbetsramverket gör att arkitekter, planerare och kunder kan göra verklighet av byggnaden innan den faktiskt är byggd.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Braiding Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktionen av kompositkomponenter genom simulering av flättillverkningsprocessen (Braiding Manufacturing Process)
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Designer & Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Composites Designer & Manufacturer är ett tillägg till mekanikrollerna. Den används för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter och kombinerar Composites Design och Composites Manufacturing Preparation, med tillägget av Converter for STEP MultiDiscipline.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning processorienterade program på en enhetlig och integrerad plattform som gör det möjligt att effektivt hantera kompositmaterial på komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig lösning för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter genom att kombinera rollerna Composites Designer och Manufacturer.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Laser Projection Operator

  I molnet Lokalt på företaget
  Med alternativet Composites Laser Projection Operator kan du skapa och redigera laserprojektionsfiler för verkstadsgolvet.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning processorienterade program som industrianpassar komplexa kompositkomponenter före produktion
  Upptäck rollen
 • Konstruktion för byggbranschen

  Concept Architectural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konceptkonstruktion och beslutsfattande för arkitekter och byggnadsplanerare.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion för byggbranschen

  Concept Structural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera generella byggnadsstrukturer, inklusive mönster för primära och sekundära balkar och grundelement
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Design Review & Preparation

  I molnet Lokalt på företaget
  Ger dig möjlighet att komma åt och skapa exakta geometrier. Det gör att du kan göra korrekta mätningar utan att ändra de ursprungliga geometridefinitionerna.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Electrical 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruktion av kablage och kabeldragningssystem i samband med systemdefinitioner i ritningar och den fullständiga virtuella 3D-produkten
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Electrical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad elutvecklingsmiljö i 3D som möjliggör fysisk konstruktion av kablage inom den digitala modellens kontext.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Electrical Harness Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera en utbredd definition av 3D-kablagekonstruktionen för att skapa trådläggningsmall för tillverkning samt kablagedokumentation.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion av fästelement

  Fasteners Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förenkla konstruktionen och hanteringen av komplexa sammanställningar med många fästelement
  Upptäck rollen
 • Flödessystem

  Fluid 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad miljö för utveckling av 3D-flödessystem för fysisk konstruktion av rör-, slang-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i den digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  Hydroformed SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktionen och tillverkningen av hydroformerade plåtkomponenter
  Upptäck rollen
 • Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

  Interior Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Branschanpassad roll för att skapa komplexa plast-, smides- och gjutkomponenter för fordonsinteriörer.
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och hantera konstruktionen av sofistikerade mekaniska projekt, inklusive avancerad ytdesign
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade mekaniska projekt
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Mechanical Part Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad och produktiv mekanisk tilläggsroll som kompletterar produkternas definitions- och skapandeprocess
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mechanical Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull processorienterad programserie för generering och hantering av produkter med fördefinierade komponenter.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Mechanism Simulation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande och kraftfull uppsättning verktyg för skapande, hantering och simulering av produkter som innehåller komplexa mekanismer
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold & Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull processorienterad programserie för skapande och validering av detaljerade formsprutningsprodukter som utnyttjar produktutvecklingskunskap
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera, detaljkonstruera och validera formsprutningen
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, inklusive avancerad och komplex ytkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Multi-Discipline Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Plastic Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som gör det möjligt att skapa tillverkningsklara formgjutna komponenter med hjälp av ultrasnabb funktionell modelleringsteknik
  Upptäck rollen
 • Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

  Powertrain & Chassis Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En branschanpassad roll som optimerar utvecklingen av sofistikerade mekaniska chassin.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Printed Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera rigida eller flexibla mönsterkort med hänsyn till den övergripande mekaniska konstruktionen.
  Upptäck rollen
 • High Tech-konstruktion

  Product Enclosure Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera fullständiga och avancerade produkthöljen i plast eller plåt och integrerade mönsterkort
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Reverse Shape Optimizer

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera komplex formdeformering av virtuella produkter
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Rigid Flex Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera flex-rigida mönsterkort med hänsyn till den övergripande mekaniska konstruktionen
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En avancerad tilläggsroll för formkonstruktion som kompletterar processen med produktdefinition och framtagande av högkvalitativa ytor.
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Shaped Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning med komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektiviserar hela plåttillverkningsprocessen från konstruktion till tillverkning
  Upptäck rollen
 • Förbrukningsvaror

  Structural Package Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Med Structural Package Design kan konstruktörer skapa och ändra förpackningar med exakthet. Det skapar en mycket produktiv och intuitiv konstruktionsmiljö med olika verktyg för alla förpackningsbehov.
  Upptäck rollen
 • Flödessystem

  Systems Schematic Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa disciplinspecifika intelligenta ritningar för lednings-, slang-, rör-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem
  Upptäck rollen
 • Flödessystem

  Tubing Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En 3D-miljö för utveckling av rör och ledningar för fysisk konstruktion av böjliga och flexibla rör- och ledningssystem.
  Upptäck rollen