Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

Interior Designer ()

Interior Designer

Automotive Interiors Designer är en branschanpassad roll avsedd för avancerad ytkonstruktion av plastkomponenter (med unik teknik för beteendedrivna mekaniska funktioner) och gjutna och smidda komponenter (med anpassade avancerade funktioner). Rollen är avpassad för processer i transport- och fordonsindustrin, tillämpar kunskapsbaserade regler som utnyttjar bästa konstruktionspraxis, automatiserar både enkla och komplexa uppgifter och bidrar slutligen med kraftfulla funktioner för validering av teknik och simulering (plastformsprutning).

Vad gäller användarvärde kan Interior Designer skapa komponenter på alla komplexitetsnivåer och samtidigt garantera efterlevnad av tekniska krav. Du får en enhetlig och effektiv konstruktionsprocess och direkt åtkomst till tillverkningsklara komponenter utan att behöva gå igenom flera olika konstruktionsiterationer.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Branschanpassad roll för att skapa komplexa plast-, smides- och gjutkomponenter för fordonsinteriörer.

  • Spegla konstruktionsavsikten enklare med beteendedriven konstruktion
  • Se till att konstruktionen av formgjutna komponenter blir rätt från början
  • Ge förutsättningar för flexibel konstruktion med ordningsoberoende
  • Minska upprepade konstruktionsiterationer
  • Korta ned cykeltider för modellering och konstruktionsändringar
  • Spegla tillverkningens mål i den inledande konstruktionsfasen
  • Simulera plastformsprutning med den branscherkända algoritmen: simpoe
  • Få rutnät av högsta kvalitet för snabba prototypmaskiner
  • Öka återanvändningen av befintliga data med effektiva identifieringsverktyg
Interior Designer
Kontakta en försäljare