Systemteknik

Bemästra utvecklingsprocessen för tvärdisciplinära system

Hur hanterar man flera systemmodellerings- och simuleringsprogram samtidigt som produkterna levereras i tid? 

I takt med att antalet inbäddade system och deras komplexitet växer blir det allt viktigare att ha en effektiv definition, modellering och simulering i dessa enskilda system och deras samverkan med andra system. Systemteknik är avgörande för att undvika oväntade systeminteraktioner under validerings- och verifieringsfaserna av produktutvecklingen.

Dassault Systèmes tillhandahåller en unik lösning som fullt ut möjliggör och stöder utvecklingsprocessen för tvärdisciplinär systemteknik – från systemdefinition till modellering, simulering, verifiering och affärsprocesshantering.

En lösning som ger en enhetlig och integrerad metod för systemteknik som hanterar den övergripande utvecklingsprocessen med tvärdisciplinära definitioner och navigering av de många relationer som finns mellan de olika systemartefakter som definierar dagens komplexa produkter.

FÖRDELAR

  • Dra nytta av en förstklassig modellbaserad systemutvecklingsplattform för att förkorta utvecklings- och valideringsprocesserna för komplexa system och produkter.

 

  • Säkerställ efterlevnad av marknadskrav och bestämmelser samtidigt som du förkortar ledtider och minskar kostnader genom kravhantering i världsklass.

 

  • Skapa samarbete mellan alla discipliner och definiera en komplett systemarkitektur genom ett flertal drift-, funktions- och komponentvyer

 

  • Verifiera beteendet för komplexa produkter och system som omfattar flera konstruktionsdiscipliner, med Modelica-baserad modellering och simulering.

 

  • Integrera inbäddade system och processer för 3D-produktkonstruktion och utnyttja intelligenta inbäddade system i 3DEXPERIENCE-simuleringen av komplexa mekatronikprodukter och -system.

Systemarkitektur

Definiera systemarkitekturen för komplexa produkter och system

Från flygplan till bilar, industrimaskiner, fartyg och vitvaror – komplexiteten hos produkterna och de system som håller dem igång ökar ständigt. Hur hanterar du den här komplexiteten utan att leverera produkterna för sent? Dassault Systèmes systemtekniklösning gör att du kan modellera och sammanställa komplexa produkter och systemarkitekturer, samtidigt som du definierar och kör deras inbäddade system.

Systemarkitektur
Utforska området
Elsystem

Elsystem

Optimerad konstruktion av elkablage och kabelsystem

Konstruktion av elsystem är ständigt en utmaning för alla typer av produkter och branscher, och det gäller allt från flygplan, fordon och fartyg till vitvaror och bearbetningsanläggningar. Alla nödvändiga ledningar, kablage och elektriska komponenter fortsätter öka i antal och komplexitet. Dassault Systèmes erbjuder en omfattande, kraftfull och öppen lösning för 2D- och 3D-konstruktion och tillverkning av elektriska ledningar, kablage och flex-rigida mönsterkort.

Utforska området

Flödessystem

Rördragning och VVS- och ventilationssystem

För allt från flygindustriapplikationer till konstruktion av bearbetningsanläggningar och kraftverk styrs 2D- och 3D-definitionen av flödessystem av olika standarder och specifikationer som ger en fullständig definition av systemklassificering och användningssammanhang. Dassault Systèmes lösning för flödessystemkonstruktion ger en kraftfull konstruktionsmiljö som baseras på specifikationer, och som integrerar företagets kunskaper och erfarenhet i den detaljerade konstruktionsprocessen.

Flödessystem
Utforska området
Simulering av system i Modelica – 3DEXPERIENCE

Simulering av system i Modelica – 3DEXPERIENCE

SNABBARE UTVECKLING AV KOMPLEXA PRODUKTER OCH SYSTEM

3DEXPERIENCE-plattformen använder Modelica-språket med öppen källkod och FMI-standarden (Functional Mockup Interface) för att snabbt modellera och simulera multi-fysikdynamik och kontrollsystem. Dessa system kan innehålla en kombination av mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska, termiska, styr-, elkraft- eller processorienterade egenskaper och komponenter.

Utforska området

Modelica-systembibliotek

MODELLERA, SIMULERA OCH VALIDERA KOMPLEXA KONSTRUKTIONSSYSTEM SNABBT

Modelica-systembibliotek utvecklas av områdesspecialister. De används tillsammans med Dassault Systèmes Modelica-baserade lösningar (antingen CATIA 3DEXPERIENCE eller Dymola) för att snabbt modellera och simulera beteendet hos komplexa system som täcker flera konstruktionsområden – från flyg- och fordonsdynamik till strömförsörjningssystem.

Modelica-systembibliotek
Utforska området